Archive for the ‘Istorie’ Category

Terorismul la fanarioţi

joi, august 16, 2018 15:42 1 Comment

Terorismul nu s-a născut ieri. Ar fi curată copilărie să credem că în veacul fanarioţilor, pe vremea când America era locuită de inşi paşnici, cu pene în cap şi cu capul inamicului la brâu, nu exista terorism pe glob. Să nu fim naivi: dacă pe locul Manhattan-ului horonii scalpau demonstrativ un mohican-doi (poate ultimii), iar […]

This was posted under category: Istorie Tags: ,

Azi e nouă, mâine-i zece, uite-aşa robia trece

miercuri, august 15, 2018 16:14 2 Comments

Pe când Mihai Racoviţă îşi savura exilul printre caprele din insula Tenedos, pe tronul rămas vacant la Bucureşti se instala Constantin Mavrocordat. Costică urca pentru a patra oară pe culmile măririi munteneşti şi cunoştea în amănunt toate posibilităţile de stoarcere a bietei ţări. Dar, deoarece abuzase de iscusita ştiinţă a agoniselii în anterioarele mandate, pe […]

This was posted under category: Istorie Tags: , ,

Emigraţia română la 1741

marți, august 14, 2018 15:28 2 Comments

În tot acest timp, în care noi ne-am ocupat de caruselul domniilor inspirate de Stambul la Iaşi, în Ţara Românească fanarioţii se succedau în acelaşi ritm. Pendularea domnului între cele două tronuri era de obicei întreruptă un tur, ca să nu bată la ochi. Însă, în multe cazuri, favoritul fiscal al Marelui Vizir otoman nu […]

This was posted under category: Istorie Tags: , ,

Capul ce se pleacă sabia îl crapă

luni, august 13, 2018 15:36 2 Comments

Nici nu s-a răcit bine trupul cald încă al lui Grigore Callimachi – sugrumat şi decapitat în 8 septembrie 1769 – că pe tronul rămas gol se prăbuşeşte bătrânul Constantin Mavrocordat. Nea Costică era, săracu’, cam la al patrulea mandat şi la o vârstă la care alţi domnitori fanarioţi îşi hodineau senilitatea în palate de […]

This was posted under category: Istorie Tags: , ,

Scrisorile de dragoste ale lui Napoleon către Josephine

sâmbătă, august 11, 2018 17:07 1 Comment

În 1795, când îi scrie pentru prima oară, Napoleon avea 26 de ani, iar Josephine, viitoarea împărăteasă, 32. Născută în Martinica în 1763, căsătorită cu Alexandre de Beauharnais, un personaj cam dubios, executat sub Teroare, Josephine nu excela prin nimic. Cam trecută, ştirbă, mamă a doi copii, săracă, incultă ca o bucătăreasă, doamna de Beauharnais […]

This was posted under category: Istorie, Literatura Tags: , ,

O sugrumare absolut banală

vineri, august 10, 2018 15:40 4 Comments

În 1767, Grigore Callimachi urcă pe tronul Moldovei cu mâinile adânc băgate în buzunare. El va coborî, doi ani mai târziu, cu ele încrucişate pe piept. Dar să nu anticipăm, şi să vedem mai degrabă de ce l-au sugrumat vizirii turci pe acest domn slab, anost şi lipsit de personalitate. Grigore era un ins năuc, […]

This was posted under category: Istorie Tags: , ,

Grigore al III-lea Ghica: un caz de mutilare

joi, august 9, 2018 12:48 2 Comments

Grigore al III-lea Ghica a urcat pe tronul bătătorit de tătâne-su, Grigore al II-lea Ghica, în urmă cu 20 de ani. Bunică-su, Grigore I Ghica, n-a apucat să-şi vadă nepotul domnitor, fapt ce l-a mâhnit chiar pe strănepotă-su, Grigore al IV-lea Ghica. Toate aceste evenimente legate de numerotarea generaţiilor fanariote se desfăşurau în anul 1764, […]

This was posted under category: Istorie Tags: , ,

Pe la 1760, banii aduc fericirea, mai ales în sume mari

miercuri, august 8, 2018 12:14 2 Comments

Cel de-al doilea mandat al lui Ioan Teodor Callimachi în Moldova a luat sfârşit în 1761, moment în care titularul său a luat calea Stambulului şi a hodinei lumeşti. În mecanismul domniei fanariote, această clipă de repaos îmbelşugat, de fapt apogeul unei vieţi pline de tensiune, intrigi şi sforării, reprezenta răsplata absolută. Axiologia Fanarului punea […]

This was posted under category: Istorie Tags: , , ,