E o fază epocală când dau ungurii năvală

luni, mai 14, 2018 18:40
Posted in category Istorie

Adevarata istorie a romanilorDeşi s-au consacrat ca mari amatori de pustă, ungurii au venit de la poalele munţilor Altai. Năvălirae lor s-a desfăşurat în etape, după cum tot în etape s-a desfăşurat năvălirea bulgarilor asupra lor. După ce au ocupat succesiv câmpiile dintre Volga şi Urali, dintre Don şi Nipru, ungurii au ajuns în Bugeac, adică între Nipru şi Nistru. Aici, după ce au desfăşurat – hai să zicem – alegeri, s-au trezit supuşii unui despot luminat, pentru perioada aia – şi l-am numit aici pe Arpad.

Imediat ce a ajuns rege, Arpad s-a adresat mulţimii de alegători cu deja cunoscutele cuvinte “Ostaşi, vă ordon treceţi Prutul!”. Evident, în sens invers. Ungurii au trecut Prutul, apoi Ialomiţa, Bistriţa, Mureşul, Oltul, Tisa şi ar mai fi trecut probabil multe ape curgătoare, dacă Otto cel Mare nu i-ar fi oprit prin fault în anul 955.

Dar povestirea noastră începe cu mult mai devreme. Ne aflăm abia în 895 şi strămoşii udemereului porneau conduşi de Arpad prin vechea Dacie. Contactul dintre aceşti migartori şi civilizaţia daco-romană a fost – raportat la standardele vremii – mai degrabă blând. Fireşte că au existat pârjoluri, jafuri, violuri şi eviscerări, dar în moravurile veacului ele nu cântăreau mai mult decât incendierea unui Volkswagen de către depunătorii la FNI.

Totuşi, să nu credem că râul, ramul sau unii voievozi româno-slavi n-au opus o rezistenţă eroică din când în când. Aşa cum ne asigură baladele populare şi mai ales doinele de jale, bunicii noştri au făcut şi ei ce-au putut. În episodul următor vom afla istoria acestor bătălii. (“Academia Caţavencu”, nr. 449/2000)

Citeste si articolele:

You can leave a response, or trackback from your own site.
Tags: ,

Adauga un comentariu