Posts Tagged ‘comunism’

Cronologia si geografia represiunii comuniste (III)

miercuri, mai 20, 2009 18:43 5 Comments

Cronologia şi geografia represiunii(III)Apogeul acestui nou val de teroare a fost atins după retragerea trupelor sovietice, în iulie 1958, inspirată lui Hruşciov de Emil Bodnăraş. (Oricum, trupele staţionau aici ilegal, ca şi în celelalte ţări ale lagărului sovietic; legal, trebuiau să plece după 10 februarie 1947, când a fost semnat Tratatul de Pace; pretextul menţinerii […]

This was posted under category: Dictatura comunistă Tags: , , , , , , ,

Cronologia si geografia represiunii comuniste (II)

marți, mai 19, 2009 7:11 5 Comments

Cronologia şi geografia represiunii (II)La 15 iulie 1948 a fost emis ordinul 26500 Cabinet MAI, prin care, peste 12 zile, la 27 iulie, orele 2 noaptea, urmau să fie arestaţi foştii ofiţeri de poliţie, („cu excepţia informatorilor valoroşi”), asta pregătind ceea ce urma să se întâmple la 30 august, adică crearea Securităţii. Arestarea în masă […]

This was posted under category: Dictatura comunistă Tags: , , , , , ,

Cronologia si geografia represiunii comuniste

sâmbătă, mai 16, 2009 14:46 5 Comments

Cronologia şi geografia represiuniiPretutindeni şi de la un capăt la altul al dominaţiei sale, comunismul s-a menţinut prin teroare, violenţă şi crimă. Deşi evoluţia sa a fost diferită de la o ţară la alta şi de la o perioadă la alta, ceea ce l-a ajutat să supravieţuiască atâtea decenii a fost represiunea. Lupta de clasă, […]

This was posted under category: Dictatura comunistă Tags: , , , , , , ,

Legislatia represiva cu caracter secret din comunism

miercuri, mai 13, 2009 19:10 5 Comments

Legislaţia represivă cu caracter secretLegislaţia penală, cuprinsă în Codul Penal şi în legile speciale sau decretele publicate în „Buletinul Oficial” care l-au modificat şi completat în primele două decenii, a fost adăugită cu o serie de măsuri legislative de natură să contureze mai exact cadrul de acţiune şi să mărească eficienţa organelor represive. Acestea au […]

This was posted under category: Dictatura comunistă Tags: , , , , ,

Legislatia cu caracter represiv in Romania comunista

duminică, mai 10, 2009 7:22 5 Comments

Legislaţia cu caracter represiv în România comunistăÎn totalitarismul comunist, retorica „duşmanului de clasă” acoperă zone de referinţă întinse. Locul rezervat „duşmanului” este esenţial. Deşi toate doctrinele extremiste se servesc de principiul cine nu este cu mine este împotriva mea, împrumutat din Evanghelie, „nu toate continuă cu cine este împotriva mea trebuie să piară şi nu […]

This was posted under category: Dictatura comunistă Tags: , , , , , , , ,

Metode uzuale de tortură din anchete, din închisori şi din lagărele de exterminare comuniste

vineri, mai 8, 2009 10:55 8 Comments

Metode uzuale de tortură din anchete, din închisori şi din lagărele de exterminareCezar Zugravu, un fost deţinut politic, a făcut, într-o comunicare publicată în „Anale Sighet” 5: Anul 1947 – căderea cortinei (Fundaţia Academia Civică, Bucureşti, 1997, pp. 478-486) un inventar, desigur incomplet, al metodelor de tortură fizică şi psihică aplicate aşa-zişilor „duşmani ai poporului”. […]

This was posted under category: Dictatura comunistă Tags: , , , ,

Mijloace de tortura utilizate de Securitate

joi, mai 7, 2009 6:06 5 Comments

Mijoace de tortură utilizate de SecuritateLiteratura memorialistică dezvăluie numeroase faţete ale brutalităţii acţiunilor Securităţii din primele ei două decenii de funcţionare. „Câinilor, o moarte de câine”, proclama o lozincă stalinistă, ilustrând duritatea politicii de teroare îndreptată de autorităţile comuniste împotriva celor care se împotriveau regimului totalitar. Securitatea s-a conformat: nu o dată, brutalităţile ei exersate […]

This was posted under category: Dictatura comunistă Tags: , , , ,