Posts Tagged ‘domnitori fanarioti’

Despre necuviinţele trupeşti ale lui Matei Ghica

joi, august 2, 2018 14:56 4 Comments

În anul 1753, manevrele politiceşti din ţările române au stat sub semnul jocului de şah. Constantin Racoviţă, folosit pe post de rege în Moldova, a fost mutat o tură la Bucureşti şi transformat în pion fanariot, în locul lui Matei Ghica. Comportamentul de nebun al lui Ghica îl aşezase pe domn într-o poziţie de şah […]

This was posted under category: Istorie Tags: , ,

Un alt fanariot, Constantin Racoviţă, pe tronul Moldovei

marți, iulie 31, 2018 11:12 3 Comments

Cea de-a treia domnie a lui Constantin Mavrocordat în Moldova se încheie cu rituala mazilire la 31 august 1749. În limbajul diplomatic al epocii, mazilirea unui fanariot avea două semnificaţii. Prima, adică sperietura tradiţională a împricinatului, avea rolul să-i amintească ce uşor îţi poţi pierde capul şi – de ce nu? – chiar averea dacă […]

This was posted under category: Istorie Tags: , , , ,

Familia Mavrocordat rămâne pe tronul Moldovei

luni, iulie 30, 2018 16:06 2 Comments

Aşa cum cititorul probabil se aşteaptă, în lungul lanţ de rubedenii ale domnului decedat se afla, bineînţeles, un frate. Ioan, fratele lui Constantin Mavrocordat, a ştiut să se plaseze la momentul potrivit în raza vizuală a vizirului care, prin numirea domnitorului pe criteriul pungilor de icosari, garanta principiul democraţiei în ţările române. Dacă e să […]

This was posted under category: Istorie Tags: , ,

Constantin Mavrocordat trece pe tronul Moldovei (II)

duminică, iulie 29, 2018 9:31 2 Comments

În năucitoarea serie a uimitoarelor măsuri luate de Constantin Mavrocordat în timpul celei de-a doua domnii moldoveneşti un loc aparte îl are poliglotismul clerical impus sau, în traducere normală, obligarea popilor să pună burta pe carte. În viziunea mavrocordată, însă, cartea trebuia numaidecât să aibă slovă grecească, slavonească, latinească şi mai cu seamă arăpească, deoarece […]

This was posted under category: Istorie Tags: , ,

Constantin Mavrocordat trece pe tronul Moldovei

sâmbătă, iulie 28, 2018 14:24 4 Comments

Pe măsură ce rămânea viu, în contra curentului de epocă, Constantin Mavrocordat îşi sporea palmaresul de domn fanariot, adăugând noi şi noi mandate alternative în cele două ţărişoare româneşti în care obişnuiau turcii să-l numească. A doua lui domnie în Moldova s-a succedat imediat celei din Ţara Românească, adică în anul 1741. Urcarea pe tron […]

This was posted under category: Istorie Tags: , ,

Ce căuta neamţu-n Oltenia?

joi, iulie 26, 2018 9:32 3 Comments

În anul 1735, pe tronul Munteniei urcă pentru a treia oară Constantin Mavrocordat. Domniile lui Costică înscriu în ritmul de pendul al guvernărilor fanariote, dar au perioade de oscilaţie ceva mai mare, deoarece Măria-Sa e neîntrecut în sforile Înaltei Porţi. De data asta exerciţiul funcţiunii ţine şase ani şi e plin de peripeţii militare – […]

This was posted under category: Istorie Tags: , ,

Nunţi, răscoale, jaf, mangoţi şi patru fanarioţi

luni, iulie 23, 2018 12:06 2 Comments

Când trupul lui Nicolae Mavrocordat şi-a găsit odihna în solul din care-şi procurase anterior belşugul viager, pe tronul rămas liber a urcat Constantin Mavrocordat – fiul mortului. Costel abia împlinise 19 anişori, lucru care l-a ajutat să se menţină domn al Ţării Româneşti exact 19 zile. Pe parcursul domniei lui, obţinută în schimbul a două […]

This was posted under category: Istorie Tags: , ,