Posts Tagged ‘domnitori fanarioti’

Abordezi domnia-n glumă? Faci bănet, dar faci şi ciumă

joi, iulie 19, 2018 11:25 1 Comment

Că tot căzu Nicolae Mavrocordat în laba austriecilor, pe tronul rămas liber la Bucureşti se sui frate-su, Ioan. Deşi afacerea exploatării omului român de către omul grec rămase astfel în familie, contravaloarea tranziţiei fraterne a fost preţuită aşa de pipărat la cursul valutar din Stambul, încât boierii trădători se tot hliziră o vreme pe tema […]

This was posted under category: Istorie Tags: , ,

Filosofia salvează datoria

miercuri, iulie 18, 2018 14:01 2 Comments

Aterizat pe tronul Ţării Româneşti direct de pe – aţi ghicit! – tronul Moldovei, Nicolae Mavrocordat s-a dovedit a fi rămas acelaşi fanariot moderat, iubitor al spolierii temperate şi mare amator de aere cărturăreşti. În 1716, anul în care proaspătul domn îşi planifica propăşirea proprie pe baza sudorii populare, izbucneşte din senin războiul turco-austriac. Şi, […]

This was posted under category: Istorie Tags: , ,

Foamete, război total şi export de capital

luni, iulie 16, 2018 14:43 2 Comments

Aşa cum spuneam în episodul trecut, prin luna mai 1736, Grigore al II-lea Ghica îşi savura ultimele zile de plăcută exploatare a Moldovei. Războiul izbucnit între turci, austrieci şi ruşi îl obligă să întrerupă mintenaş minunata contemplare a desişului de biruri plantat de grădinarii săi greci în spinarea răzeşului de rând. Imperativele servilismului faţa de […]

This was posted under category: Istorie Tags: , ,

Ignorând jena şi frica, domn e tot Grigore Ghica

duminică, iulie 15, 2018 9:59 1 Comment

A treia domnie a lui Grigore al II-lea Ghica a fost a doua lui domnie în Moldova şi s-a produs natural, prin transferul operativ de pe tronul Ţării Româneşti. Ţara Românească sărăcise mult sub standardele de jug fiscal impuse de Grigore, aşa că perspectiva unei Moldove şi mai sleite – deci complet incapabilă de rezistenţă […]

This was posted under category: Istorie Tags: , ,

Diferite mici mişcări prin palate şi cămări

sâmbătă, iulie 14, 2018 11:52 1 Comment

În epoca fanarioţilor, Poarta Otomană a lansat o profitabilă modă a transferului de domni, un soi de Intermercato valaho-moldovean prin care domnitorul compromis de biruri în Moldova era uns ca nou-nouţ în Ţara Românaescă şi viceversa. (Moda fanariotă a fost aplicată cu sârg şi de dictatorul comunist Nicolae Ceauşescu, prin ceea ce se numea atunci […]

This was posted under category: Istorie Tags: , , , , ,

Un fanariot de viţă a fost Mişu Racoviţă

joi, iulie 12, 2018 15:52 1 Comment

Imediat ce Nicolae Mavrocordat, domnitorul Moldovei, a fost avansat în poziţia de domnitor al Ţării Româneşti, pe tronul de la Iaşi s-a instalat Mihai Racoviţă. Fără absolut nicio legătură cu marele savant Emil Racoviţă, care putea la o adică să-i fie stră-stră-stră-nepot, Mihai punea mare preţ pe domnie. Din nefericire, un preţ şi mai mare […]

This was posted under category: Istorie Tags: , ,

Patru ani ne-a încordat Nicuşor Mavrocordat

miercuri, iulie 11, 2018 12:38 2 Comments

După veacuri şi veacuri de epoci greşite, profund nepotrivite cu vocaţia ascunsă a dârzului nostru popor, istoria românilor ajunge la un binemeritat liman: epoca fanariotă. Croită parcă anume pe măsura şi formele gintei balcanice, vremea domniilor greceşti a fost, într-un fel, un delicios fistic turcesc aşezat pe o aromată baclava latină. Secolul mandatelor din Fanar […]

This was posted under category: Istorie Tags: ,