A şaptea dimensiune pe Facebook (CDXCIV)

duminică, februarie 20, 2022 17:21

Exploatarea copiilor in comunism16 iunie 2020

Convenţia ONU din 20 noiembrie 1989 privind drepturile copilului, ratificată de România după decembrie 1989 (evident, în România comunistă nu se punea problema de a feri copiii de exploatarea prin muncă, în special munci agricole, dar nu numai):

Art. 32

1. Statele părţi recunosc dreptul copilului de a fi protejat împotriva exploatării economice şi de a nu fi constrâns la vreo munca ce comporta vreun risc potenţial sau care este susceptibilă sa îi compromita educaţia ori sa îi dăuneze sănătăţii sau dezvoltării sale fizice, mentale, spirituale, morale ori sociale.

2. Statele părţi vor lua măsuri legislative, administrative, sociale şi educative pentru a asigura aplicarea prezentului articol. În acest scop şi ţinând seama de dispoziţiile aplicabile ale celorlalte instrumente internaţionale, statele părţi se obliga, în special:
a) sa fixeze o vârsta minima sau varste minime de angajare;
b) sa adopte o reglementare cu privire la orele şi la condiţiile de muncă;
c) sa prevadă pedepse sau alte sancţiuni corespunzătoare, pentru a asigura aplicarea întocmai a prezentului articol.

Citeşte şi articolele:

Sigla A7
Dacă ţi-a plăcut articolul, ai ceva de completat sau ai ceva de reproşat (civilizat) la acest text, scrie un comentariu, ori pune un link pe site-ul (blogul) tău, în cazul în care vrei ca şi alţii să citească textul sau (obligatoriu) dacă ai copiat articolul parţial sau integral. După ce ai scris comentariul, acesta trebuie aprobat de administratorul site-ului, apoi va fi publicat.

Adauga un comentariu