A şaptea dimensiune pe Facebook (XXII)

marți, iulie 21, 2020 11:31
Posted in category Mass-media

Rezist2 ianuarie 2018

Nu reusesc sa stau deblocat, in a posta, distribui si comenta in grupuri, nici macar 24 de ore. Sunt din nou blocat 7 zile. Se pare ca postacii ciumei rosii sunt mereu la datorie. Jeguri ordinare, va plateste bine mafiotul Dragnea, din banii furati romanilor si destinati constructiei de spitale, sosele, scoli etc. in aceasta tara? Se mai ratacesc si pe aici tot soiul de abrutizati, mosuleti si batrane cu creierul atrofiat, fie de alcool, fie din cauza mizeriei morale si intelectuale in carea au evoluat pana acum, in viata lor de cacat, de-au ajuns sa-i linga tocmai pe cei care au furat si distrus aceasta tara. Viermi imputiti, simpatizanti ai ciumei rosii, trebuie sa stiti ca acest spatiu nu este destinat unor gunoaie ca voi, cu creierele spalate de Mafia TV (RTV si Antena 3), de aceea toate comentariile in care improscati cu rahat miscarea REZIST, singura din ultimii ani cu care se mandreste Romania afara, vor fi sterse si veti fi blocati. Mesajul meu pentru voi este urmatorul: „Mai bine REZIST, decat mafiot PSD-ist, mai bine mort, decat postac neocomunist.” Sa muriti in chinuri!

2 ianuarie 2018

Mafiotul Liviu DragneaRomania, guvernata de un infractor si partidul sau de hoti si mafioti

R E C H I Z I T O R I U
27 septembrie 2013
(…) – procuror şef al Secţiei de combatere a corupţiei din cadrul DirecţieiNaţionale Anticorupţie;

Examinând actele de urmărire penală administrate în dosarul cu numărul demai sus, privind pe:

Învinuitul NICOLAE-LIVIU DRAGNEA, cercetat în stare de
libertate pentru săvârşirea infracţiunilor prev. şi ped. de art. art. 13 din Legea nr. 78/2000 (cu modificările şi completările ulterioare), art. 323 pct. 1 din C.p., art. 25 C.p. rap. la art. 53 pct. 1 din Legea nr. 3/2000 şi art. 25 C.p. rap. la art. 54 pct. 1 din Legea nr. 3/2000, totul cu aplic. art. 33 lit. a C.p.;

Ulterior efectuării unor acte de investigaţie penală in rem, prin actul rezolutiv din 03.09.2012 s-a dispus începerea urmăririi penale faţă de Dragnea Nicolae-Liviu, în calitate de secretar general al Partidului Social Democrat (PSD) şi, concomitent, preşedinte al Consiliului Judeţean Teleorman (desemnat decătre Biroul Permanent al PSD coordonator al campaniei electorale din partea acestui partid pentru referendumul vizând demiterea Preşedintelui României) sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de:

– asociere în vederea săvârşirii de infracţiuni, prev. de art. 323 pct. 1 din Codul penal;
– folosirea influenţei sau autorităţii de cătreo persoană care îndeplineşte o funcţie de conducere într-un partid, art. 13 din Legea nr. 78/2000 (cu modificările şi completările ulterioare);
– instigare la violarea prin orice mijloace a secretului votului, art. 25 C.p. rap. la art. 53 pct. 1 din Legea nr. 3/2000;
– instigare la promisiunea, oferirea sau darea de bani ori alte foloase în scopul de a determina alegătorul să voteze în cadrul referendumului, prev. de art. 25 C.p. rap. la art. 54 pct. 1 din Legea nr. 3/2000, totul cu aplic. disp. art. 33 lit. a C.p.

Prin rezoluţia de începere a urmăririi penale s-a reţinut că înv. Nicolae Liviu Dragnea a coordonat un mecanism complex, în care a implicat mai multe persoane asupra cărora avea influenţă în virtutea funcţiei pe care o deţinea, având ca scop fraudarea rezultatelor privind participarea la vot.

Elementele esenţiale ale acestui mecanism erau:
– un sistem informatic complex, constând dintr-o componentă ce
permitea schimburile de mesaje tip SMS în timp real între mii de utilizatori şi o componentă constând într-o aplicaţie internet ce permitea unui număr restrâns de persoane să obţină în timp real informaţii, precum şi să introducă manual astfel de date. Scopurile esenţiale ale sistemului informatic erau comunicarea în fiecare oră a prezenţei la vot a cetăţenilor, ceea ce permitea identificarea secţiilor de vot cu o prezenţă slabă la urne; transmiterea de mesaje coordonatorilor şi/sau membrilor
secţiilor de votare, în vederea luării de măsuri pentru creşterea artificială a 15 numărului de votanţi; obţinerea de informaţii precise, în timpul procesului de votare, despre modul cum s-a votat în fiecare secţie.
– o reţea alcătuită din coordonatorii judeţeni şi locali ai PSD şi
persoane care comunicau în sistemul informatic descris anterior informaţii despre prezenţa la urne şi modul cum s-a votat şi recepţionau mesaje de la coordonatorul campaniei electorale.

Învinuitul Nicolae-Liviu Dragnea şi-a folosit asupra persoanelor implicate în acest mecanism influenţa şi autoritatea provenind din funcţia de conducere deţinută în cadrul PSD în scopul obţinerii de către Uniunea Social Liberală a unui folos nepatrimonial necuvenit, constând în validarea rezultatelor referendumului prin folosirea de mijloace nelegale.

Astfel, învinuitul Nicolae-Liviu Dragnea a emis două adrese destinate organizaţiilor judeţene ale PSD, respectiv preşedinţilor şi directorilor de campanie ale acestora, precum şi primarilor PSD din ţară, prin care, pentru creşterea participării la vot a alegătorilor, li se ordona să ia măsuri incriminate în Legea nr. 3/2000 (promisiuni de foloase materiale în scopul de a determina alegătorii să voteze) şi, totodată, să propună prefecţilor înființarea de secţii de votare în staţiunile turistice, care nu sunt ele însele unităţi administrativ – teritoriale.

De asemenea, învinuitul Nicolae-Liviu Dragnea a influenţat autorităţile publice centrale , judeţene şi locale şi activiştii aflaţi sub controlul politic al USL şi, implicit, în sfera de influenţă a învinuitului, să se implice în:
– exercitarea de presiuni asupra preşedinţilor birourilor electorale ale secţiilor de votare şi asupra membrilor acestora pentru a falsifica semnăturile alegătorilor pe listele de vot şi a introduce în urne un număr suplimentar de buletine decât cele votate de alegători;
– constrângerea alegătorilor pentru a-i determina să voteze şi a
preşedinţilor birourilor de votare pentru a tolera săvârşirea de infracţiuni prevăzute de Legea nr. 3/2000 în cadrul secţiilor de votare;
– folosirea procedurii votului pe liste suplimentare prin utilizarea urnei mobile în condiţii contrare legii (fără a exista cereri în acest sens depuse în termen şi aprobate corespunzător, fără ca urna mobilă să fie deplasată în teren de cel puţin 2 membri ai birourilor secţiilor de votare etc.);
– obţinerea pe căi ilicite de informaţii în fiecare oră despre numărul de persoane care şi-au exercitat dreptul la vot;
– obţinerea de informaţii din partea secţiilor de vot, despre modul cum s-a votat pe parcursul desfăşurării procesului de vot;
– practicarea votului multiplu;
– practicarea „turismului electoral” – adică a deplasării organizate de importante mase de persoane pentru a vota multiplu;
– denaturarea pe listele suplimentare a ultimei cifre a CNP-urilor unor persoane a căror semnătură a fost falsificată pe listă, pentru a nu permite softurilor specializate să identifice votul multiplu;
– falsificarea de semnături în numele unor persoane decedate, ce au rămas înscrise pe listele electorale;
– falsificarea de semnături ale unui număr important de alegători,
plecaţi din ţară în momentul referendumului;
– votul exercitat de minori, interzişi judecătoreşti şi persoane cărora lea fost prohibit dreptul de vot printr-o hotărâre judecătorească;
– neaplicarea autocolantului cu menţiunea „Votat” pe cărţile/buletinele de identitate ale votanţilor;
– falsificarea semnăturilor pe listele permanente, în numele unor cadre militare aflate în teatrele operative din Afganistan.

Prin urmărirea penală efectuată în cauză s-a dovedit vinovăţia învinuitului Nicolae-Liviu Dragnea sub aspectul comiterii infracţiunii prev. de art. 13 din Legea nr. 78/2000 (cu modificările şi completările ulterioare), iar în privinţa celorlalte trei acuzaţii reţinute în sarcina sa vor fi adoptate soluţii de neurmărire penală, întrucât din coroborarea probaţiunii administrate nu s-a putut demonstra dincolo de orice dubiu săvârşirea acestor fapte.

În concret, ca un prim pas, învinuitul Nicolae-Liviu Dragnea, în calitate de secretar general al PSD, a emis adresele nr. 683/SG/12.07.2012 şi 687/SG/13.07.2012 destinate organizaţiilor judeţene ale PSD, respectiv preşedinţilor şi directorilor de campanie ale acestora, dar şi primarilor PSD din ţară, prin care, pentru obţinerea participării la vot a alegătorilor, în proporţie de 60%, li se solicita să ia măsuri incriminate de către Legea nr. 3/2000 (în fapt, promisiuni de foloase materiale în scopul de a determina alegătorii să voteze) şi, de asemenea, să propună prefecţilor înfiinţarea de secţii de votare în staţiunile
turistice, care nu sunt ele însele unităţi administrativ-teritoriale.

Prezentăm în continuare, conţinutul celor două adrese care intră în conţinutul elementului material al laturii obiective a infracţiunii prev. de art. 13 din Legea nr. 78/2000:

a) Adresa nr. 683/SG/12.07.2012
„ Către Organizaţia PSD
În atenţia Preşedintelui
Primarilor PSD
Stimaţi colegi
Având în vedere perioada concediilor de vară care poate afecta buna desfăşurare a Referendumului naţional din 29 iulie 2012 în ceea ce priveşte posibilitatea exercitării dreptului la vot, vă rog urgent ca propunerile pe care le fac primarii pentru delimitarea secţiilor de votare în vederea emiterii ordinului Prefectului să aibă în veder(…)a secţiile de votare să fie organizate şi în staţiunile turistice care nu sunt unităţi administrativ-teritoriale.
Exemple:
– Primăria Mangalia să aibă în vedere să fie organizate secţiile de votare şi în staţiunile care îi aparţin administrativ – Saturn, Venus, Cap Aurora, Jupiter, Neptun, Olimp.
– Primăria Constanţa să aibă în vedere să fie organizate secţii de votare în staţiunea Mamaia (n.n. se miza pe prezenţa covârşitoare a alegătorilor la mare şi obţinerea, prin orice mijloace, a voturilor acestora).

Cu prietenie,
Liviu Dragnea,
Secretar general
Semnătură indescifrabilă”

b) Adresa nr. 687/SG/13.07.2012
„Către Organizaţia Judeţeană PSD
În atenţia Preşedintelui
Directorului de campanie

Stimaţi colegi,

Participarea alegătorilor într-o proporţie covârşitoare (min. 60%) la referendumul din 29 iulie 2012 pentru demiterea lui Traian Băsescu reprezintă obiectivul major al campaniei electorale.
În acest scop, folosind toate mijloacele legale pe care le aveţi la dispoziţie, vă solicit:

Organizarea în fiecare localitate, cu sprijinul unei organizaţii
neguvernamentale, a unei tombole cu premii la care vor participa alegătorii care s-au prezentat la referendumul din 29 iulie 2012. Vă recomandăm ca premiile oferite să nu fie mari ca valoare, dar în număr cât mai mare. ATENŢIE:
Participarea la tombolă nu va fi condiţionată de opţiunea alegătorilor cu privire la votul de la referendum, ci numai de participarea lor. Tombola va fi una singură la nivel de judeţ, cu un singur model de talon de participare dar cu premii
specifice pentru fiecare localitate. Taloanele de participare vor fi distribuite în fiecare localitate prin intermediul propriilor reprezentanţi! Stabilirea câştigătorilor tombolei se va face la nivelul fiecărei localităţi, în urma extragerii din taloanele completate de alegătorii din localitatea respectivă.
În anexă găsiţi un model de regulament pentru organizarea tombolei. Acest regulament va trebui completat, iar apoi înregistrat obligatoriu la un notar public. De asemenea, conform prevederilor Legii 677/2001, organizatorii tombolei vor trebui să adreseze o notificare către Oficiul pentru Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal, cu privire la datele ce vor fi colectate de la participanţi.
Încheierea unor acorduri cu ziare şi posturi radio-TV locale pentru organizarea unor tombole şi concursuri prin care să promoveze prezenţa la vot.
Acestea pot oferi, de exemplu, bilete la concerte, filme, cărţi, vacanţe, cartele de telefon etc.
Tragerea la sorţi se face în ziua referendumului, imediat după închiderea urnelor, iar acordarea premiilor va fi condiţionată de prezentarea dovezii participării la referendum.
Organizarea de evenimente în ziua votului, unde accesul va fi condiţionat de dovada participării la vot (timbrul de pe cartea de identitate) de genul:

  • Intrare liberă la ştrand/club etc.
  • Un post local/regional/naţional de radio sau TV organizează în toate municipiile mari un „Summer party” pentru cei care au votat.
  • Organizarea în apropierea unor secţii de votare a unor spectacole sau locuri de joacă (evenimente cu clowni, baloane, zâne, biciclete etc.) pentru copiii ai căror însoţitori fac dovada participării la vot.

Având în vedere temperaturile ridicate din ziua votului şi pentru evitarea unor eventuale incidente neplăcute cauzate de aglomeraţia din faţa secţiilor de votare, vă propunem amenajarea, cu sprijinul unor O.N.G.-uri şi în colaborare cu administraţia publică locală, a unor corturi unde se va oferi apă rece pentru alegătorii care se prezintă la vot.
Instruirea reprezentanţilor din secţiile de votare să asigure un flux continuu în secţiile de votare, astfel încât alegătorii să nu fie nevoiţi să aştepte mult pentru exercitarea dreptului de vot.
Cer ca în cel mai scurt timp să ne comunicaţi măsurile pe care le-aţi dispus în acest sens.

Cu prietenie,
Liviu Dragnea,
Secretar General
Semnătură indescifrabilă”.

Cele două adrese reprezintă în mod vădit acte de folosire a autorităţii învinuitului în scopul de a determina persoanele implicate în mecanismul pe care îl coordona (coordonatori judeţeni de campanie , primari PSD, consilieri judeţeni, consilieri locali PSD, militanţi PSD) să folosească mijloace interzise de lege pentru a aduce alegătorii la vot, în vedere obţinerii într-un mod necuvenit a folosului urmărit.

Posibilitatea de a participa la tombole cu premii sau accesul gratuit la evenimente care presupun în mod obişnuit plata unei taxe, condiţionate de dovada participării la vot, constituie foloase materiale de natura celor interzise în mod expres de art. 54 din Legea nr. 3/2000, cu ajutorul cărora se urmărea atingerea obiectivului politic al formaţiunii din care face parte învinuitul.

Folosirea unor sintagme precum „folosirea mijloacelor legale” nu este de natură să înlăture caracterul ilicit al demersului, în condiţiile în care Legea nr. 3/2000 interzice în mod expres promisiunea oricăror foloase materiale în scopul de a determina alegătorii să voteze, astfel încât tipurile de activităţi la care face referire învinuitul sunt întotdeauna nelegale. https://storage1.dms.mpinteractiv.ro/media/1/186/3927/11473521/1/rechiz-liviu-dragnea-anonimizat-lg-544-1.pdf

Citeşte şi articolele:

Sigla A7
Dacă ţi-a plăcut articolul, ai ceva de completat sau ai ceva de reproşat (civilizat) la acest text, scrie un comentariu, ori pune un link pe site-ul (blogul) tău, în cazul în care vrei ca şi alţii să citească textul sau (obligatoriu) dacă ai copiat articolul parţial sau integral. După ce ai scris comentariul, acesta trebuie aprobat de administratorul site-ului, apoi va fi publicat.

Adauga un comentariu