Adrian Năstase în 1981: „Tovarăşul Nicolae Ceauşescu, contribuţie majoră la pacea lumii”

duminică, ianuarie 29, 2023 17:52

Mafiotii comunisti Adrian Nastase si Vladimir PutinAdrian Năstase (fost premier al României, cică democratică şi eliberată de comunism) în 1981: „Tovarăşul Nicolae Ceauşescu, contribuţie majoră la pacea lumii” (fragment din articolul „Educaţie pentru dezarmare – necesitate şi actualitate”, în „Revista română de drept”, nr. 12/1981, pag. 3-7)

Adrian Năstase: „În apelul pentru dezarmare şi pace, adoptat la 30 octombrie 1981 de Frontul Democraţiei şi Unităţii Socialiste (FDUS – n.m.) din România, pe baza orientărilor stabilite de preşedintele Nicolae Ceauşescu, preşedintele FDUS, se arată: „Considerăm că forţele iubitoare de pace de pretutindeni, popoarele trebuie să se manifeste cu cea mai mare energie pentru a determina guvernele, parlamentele, conducerile statelor să abordeze o politică nouă, constructivă, pătrunsă de o răspundere maximă pentru soarta şi viitorul popoarelor şi păcii mondiale” (a se vedea „Scînteia”, nr. 12191, 1 noiembrie 1981).

Adrian Năstase: „Pentru a ne referi numai la legătura dintre educaţia pentru dezarmare şi drepturile omului este evident – şi acest lucru a fost subliniat în numeroase rînduri de preşedintele României, tovarăşul Nicolae Ceauşescu – că în ansamblul drepturilor omului un rol esenţial îl are dreptul fiecărui individ la pace şi, în consecinţă, la viaţă şi la dezvoltare – aspect care ar trebui legat în mai mare măsură de problematica dezarmării şi de procesele educaţionale.

Pe această linie, Frontul Democraţiei şi Unităţii Socialiste din România, în apelul său din 30 octombrie 1981, cheamă toţi oamenii din ţara noastră „să-şi spună cuvîntul în cadrul unor largi manifestări publice, să organizeze adunări populare, demonstraţii, marşuri ale păcii şi alte acţiuni de masă, cerînd să se întreprindă şi să se intensifice acţiunile tuturor statelor şi popoarelor pentru împiedicarea amplificării cursei înarmărilor şi sporirii arsenalului militar, pentru măsuri concrete în domeniul dezarmării şi, în primul rînd, al dezarmării nucleare, pentru eliberarea omenirii de coşmarul unui nou război”.

Citeste si articolele:

Sigla A7
Dacă ţi-a plăcut articolul, ai ceva de completat sau ai ceva de reproşat (civilizat) la acest text, scrie un comentariu, ori pune un link pe site-ul (blogul) tău, în cazul în care vrei ca şi alţii să citească textul sau (obligatoriu) dacă ai copiat articolul parţial sau integral. După ce ai scris comentariul, acesta trebuie aprobat de administratorul site-ului, apoi va fi publicat.

Adauga un comentariu