Adrian Năstase în 1982: „Tovarăşul Nicolae Ceausescu, contribuţie majoră la pacea lumii”

luni, ianuarie 23, 2023 9:23

Adrian NastaseAdrian Năstase (fost premier al României, cică democratică şi eliberată de comunism) în 1982: „Tovarăşul Nicolae Ceausescu, contribuţie majoră la pacea lumii” (fragment din articolul „Strategia sistemului global al păcii”, în „Revista română de drept”, revistă asociaţiei juriştilor din Republica Socialistă România, nr. 9/1982, pag. 12-13)

Adrian Năstase: „Concepţia românească în problemele păcii şi dezarmării se întregeşte într-un tot unitar ce s-a amplificat în permanenţă, prin contribuţia majoră a preşedintelui Nicolae Ceauşescu la formularea orientărilor de ansamblu şi a propunerilor concrete prezentate în acest domeniu în cadrul diferitelor foruri interna în cadrul diferitelor foruri internaţionale.

Poziţiile româneşti în legătură cu necesitatea păcii sînt afirmate constant în diferite documente de partid şi de stat, în documentele încheiate de România cu alte state.

Pe de altă parte, trebuie menţionat că, răspunzînd cu energie chemărilor adresate de secretarul general al partidului, poporul român s-a pronunţat şi se pronunţă tot mai ferm – în deplină unitate – în favoarea păcii, a dearmării, a destinderii şi securităţii internaţionale. Sînt semnificative, în acest sens, numeroasele manifestări populare pentru pace desfăşurate în România, apelurile adresate forţelor progresiste din întreaga lume. Dintre acestea menţionăm: apelul de pace adresat de Congresul oamenilor muncii tuturor popoarelor lumii (26 iunie 1981); apelul Marii Adunări Naţionale a Republicii Socialiste România adresat parlamentelor statelor semnatare ale actului final al Conferinţei de la Helsinki (1 iulie 1981); apelul pentru dezarmare şi pace al Frontului Unităţii şi Democraţiei Socialiste (30 octombrie 1981); apelul Marii Adunări Naţionale a Republicii Socialiste România către parlamentele, guvernele şi popoarele ţărilor europene, ale Statelor Unite ale Americii şi Canadei (28 noiembrie 1981).”

Citeste si articolele:

Sigla A7
Dacă ţi-a plăcut articolul, ai ceva de completat sau ai ceva de reproşat (civilizat) la acest text, scrie un comentariu, ori pune un link pe site-ul (blogul) tău, în cazul în care vrei ca şi alţii să citească textul sau (obligatoriu) dacă ai copiat articolul parţial sau integral. După ce ai scris comentariul, acesta trebuie aprobat de administratorul site-ului, apoi va fi publicat.

Adauga un comentariu