Comuniştii de ieri, PSD-iştii de azi (de după decembrie 1989) (II)

luni, aprilie 24, 2023 17:24

Comunistii de ieri, pesedistii de aziIoan Mircea Paşcu – fost parlamentar PSD, fost ministru PSD-ist în guvernul puşcăriaşului Adrian Năstase (articol scris înainte de decembrie 1989):

Gîndirea militară a tovarăşului Nicolae Ceausescu, izvor nesecat de inspiraţie pentru armată

După cum se ştie, una dintre tezele fundamentale în domeniul asigurării securităţii statelor exprimate de partidul (comunist – n.m.) nostru, de secretarul său general, Tovarăşul Nicolae Ceausescu, o constituie cea potrivit căreia echilibrul militar nu poate fi obţinut pe calea acumulărilor neîncetate de forţe şi armamente. Viaţa nu numai că a confirmat din plin această teză, dar a demonstrat că, pur şi simplu, nu există altă aternativă pentru asigurarea echilibrului decît coborîrea hotărîtă a nivelului înarmărilor.

Aşa cum se cunoaşte, problema fundamentală a zilelor noastre o constituie oprirea cursei înarmărilor şi trecerea la măsuri hotărîte de dezarmare, în primul rînd de dezarmare nucleară, într-un cuvînt, prevenirea izbucnirii unui nou război mondial care, în condiţiile actuale, s-ar transforma automat într-un conflict nuclear, cu consecinţe inimaginabile.

„Noi considerăm – arăta tovarăşul Nicolae Ceauşescu – că problema fundamentală a epocii contemporane o constituie oprirea cursei înarmărilor şi trecerea la dezarmare, în primul rînd la dezarmarea nucleară, lichidarea primejdiei de război şi asigurarea dreptului suprem al popoarelor, al oamenilor la existenţă, la libertate şi independenţă, la viaţă, la pace.” (Ioan Mircea Paşcu)

Victor Athanasie Stănculescu – fost ministru în primul guvern FSN (Frontul Salvării Naţionale), aripa KGB-istă a FSN-ului formând ulterior PSD-ul (articol scris înainte de decembrie 1989):

Marea lecţie a comandantului nostru suprem: Nimic nu e mai sfînt ca libertatea ţării

Privită prin prisma acestor realităţi ale vieţii politice mondiale contemporane, opera preşedintelui României socialiste se înscrie în rîndul factorilor eficienţi pentru combaterea politicii imperialiste de forţă şi dictat, a încercărilor de instaurare a dominaţiei străine asupra altor popoare.

În acest sens, este încărcat de semnificaţii apelul adresat de tovarăşul Nicolae Ceausescu pentru intensificarea eforturilor şi conlucrării internaţionale în vederea opririi încordării, soluţionării problemelor pe calea tratativelor, stopării cursei înarmărilor şi trecerea la dezarmare, în primul rînd dezarmarea nucleară.

„Marea răspundere pe care o avem faţă de poporul nostru – arăta tovarăşul Nicolae Ceauşescu la Conferin la Conferiţa Naţională din decembrie 1982 – ne cere să facem totul pentru asigurarea păcii, al dreptului suveran al popoarelor, al oamenilor la existenţă, la viaţă, la dezvoltare liberă, independentă.”

În viziunea tovarăşului Nicolae Ceauşescu, independenţa şi suveranitatea naţională au ca temelie trainica dezvoltare a forţelor de producţie care asigură condiţiile necesare atât pentru ridicarea nivelului de viaţă al poporului, pentru progresul ştiinţei, învăţământului, culturii, pentru un grad superior de civilizaţie al întregii societăţi, cât şi pentru întărirea puterii materiale şi spirituale a patriei, a capacităţii ei de apărare.

Pe făgaşele principale croite de gîndirea clarvăzătoare, novatoare şi cutezătoare a tovarăşului Nicolae Ceauşescu, România socialistă se prezintă lumii ca un stat ardent cauzei libertăţii, păcii şi colaborării internaţionale, triumfului socialismului şi comunismului în lume.” (Victor Athanasie Stănculescu)

Citeste si articolele:

Sigla A7
Dacă ţi-a plăcut articolul, ai ceva de completat sau ai ceva de reproşat (civilizat) la acest text, scrie un comentariu, ori pune un link pe site-ul (blogul) tău, în cazul în care vrei ca şi alţii să citească textul sau (obligatoriu) dacă ai copiat articolul parţial sau integral. După ce ai scris comentariul, acesta trebuie aprobat de administratorul site-ului, apoi va fi publicat.

Adauga un comentariu