Posts Tagged ‘alfanumeric’

Cum se reprezintă datele alfanumerice

vineri, aprilie 22, 2011 8:12 11 Comments

Prin ‘caractere alfanumerice’ înţelegem: literele mari şi mici ale alfabetului (latin), cifrele de la 0 la 9 (arabe), semnele de punctuaţie, operatorii aritmetici şi de relaţie (+ , >, …), alte caractere speciale ($, #, …). În general, prin ‘caractere alfanumerice’ se înţeleg toate caracterele care pot fi introduse de la tastatura unui calculator. Un […]

This was posted under category: IT Tags: , , ,