Posts Tagged ‘constantin mavrocordat’

Bancruta frauduloasă şi riscurile ei la 1761

miercuri, august 22, 2018 14:52 No Comments

A şasea domnie valahă a lui Constantin Mavrocordat a stat sub semnul ţepei. Să nu credeţi cumva că victima acestui supliciu, cândva temut, a fost boierimea locală – coruptă, îndărătnică şi uneltitoare. Nu, ţeapa a fost încasată direct de domn, dar într-o variantă mai puţin violentă, consacrată în veacurile ce-au urmat sub denumirea de ghimpe, […]

This was posted under category: Istorie Tags: , ,