Posts Tagged ‘legislatia comunista’

Consecinţele legislaţiei comuniste după decembrie 1989

duminică, noiembrie 8, 2009 11:44 5 Comments

Consecinţe ulterioare lui decembrie 1989 Realitatea legislaţiei comuniste este cea a unei legislaţii care, dincolo de oscilarea între formulări pompoase şi reglementări ale terorii, a fost cea a unui stat fără sistem juridic, în sensul propriu al cuvântului. Un sistem – juridic sau de orice fel – se manifestă prin relaţii ferme între elementele ce-l […]

This was posted under category: Dictatura comunistă, Justitie Tags: , , , , ,

Negarea drepturilor fundamentale prin legislaţia comunistă

duminică, noiembrie 1, 2009 12:29 3 Comments

Negarea drepturilor fundamentale prin legislaţia comunistă Discursul constituţional comunist, încă de la debuturile sale sovietice, se prezintă ca unicul în măsură să ofere poporului muncitor accesul direct şi total la decizia politică în cadrul statului. Ficţiunea democraţiei populare sau socialiste se menţine pe întreaga durată a regimului comunist în România. În nici un moment, RPR/RSR […]

This was posted under category: Dictatura comunistă, Justitie Tags: , , , , ,

Caractere generale ale legislaţiei comuniste

marți, octombrie 27, 2009 13:03 4 Comments

Caracterele generale ale legislaţiei comuniste În plus, legislaţia emisă în perioada comunistă ignoră, explicit ori implicit, o parte a principiilor fundamentale de drept. Exemplul cel mai relevant este cel al principiului legalităţii în materie penală, potrivit căruia nimeni nu poate fi condamnat decât în baza unei legi scrise şi decât pentru fapte care erau calificate […]

This was posted under category: Dictatura comunistă, Justitie Tags: , , ,

Legislaţia represivă cu caracter secret în dictatura comunistă

miercuri, mai 13, 2009 19:10 5 Comments

Legislaţia represivă cu caracter secret Legislaţia penală, cuprinsă în Codul Penal şi în legile speciale sau decretele publicate în „Buletinul Oficial” care l-au modificat şi completat în primele două decenii, a fost adăugită cu o serie de măsuri legislative de natură să contureze mai exact cadrul de acţiune şi să mărească eficienţa organelor represive. Acestea […]

This was posted under category: Dictatura comunistă Tags: , , , , ,

Legislaţia cu caracter represiv în România comunistă

duminică, mai 10, 2009 7:22 5 Comments

Legislaţia cu caracter represiv în România comunistă În totalitarismul comunist, retorica „duşmanului de clasă” acoperă zone de referinţă întinse. Locul rezervat „duşmanului” este esenţial. Deşi toate doctrinele extremiste se servesc de principiul cine nu este cu mine este împotriva mea, împrumutat din Evanghelie, „nu toate continuă cu cine este împotriva mea trebuie să piară şi […]

This was posted under category: Dictatura comunistă Tags: , , , , , , , ,