Mulţumită KGB-ului şi criminalului Ion Iliescu, membrii eşalonului 2 al Partidului Comunist Român (PCR) au ajuns, după 1989, miniştri, parlamentari, chiar prim-miniştri (II)

sâmbătă, decembrie 24, 2022 7:42

Andrei Marga, pupincurist al comunistilot criminali

Andrei Marga (fost ministru al Educaţiei în România), articol scris înainte de decembrie 1989, adică în dictatura comunistă: „Determinaţiile spiritului revoluţionar

Filosofia noastră este filosofia praxisului revoluţionar: a revoluţionat punerea şi soluţionarea problemelor omului şi s-a constituit ca filosofie a angajării revoluţionare. Partidul comunist Român a definit în documentele sale recente, în modul cel mai clar, că „am intrat într-o nouă etapă a dezvoltării socialiste a României – în etapa cînd (înainte de 1989, „â” se folosea doar la cuvinte precum România, român etc. – n.m.) afirmarea principiilor noi în practică condiţionează întreaga dezvoltare socialistă a ţării noastre, viitorul comunist al patriei”. Iată coordonatele majore ale activităţii noastre politice şi ideologice din societatea noastră, a căror corectă înţelegere, traducere în metode de gândire şi acţiune a fiecăruia reprezintă o necesitate pentru asigurarea mersului înainte.

Să amintim că filosofia completă revoluţiei, care este marxismul, cosntituie expresia teoretică şi răspunsul deplin matur la antagonismele fundamentale ale societăţii burgheze.

Trebuie adăugat că vom rămâne în planul abstract speculativ atîta timp cît ignorăm natura materială a realităţii, caracterul ontologic al problemelor pe care le vizează revoluţia. Această ignoranţă în privinţa naturii autentive a problemelor face ca elanul cel mai sincer şi încărcat de profunde intenţii să se cheltuie fără efecte şi în cele din urmă istovit de escaladarea unui plan funciarmente ideal, să eşueze în apele tulburi ale pesimismului. Numai propoziţia ontologică a materialităţii obiectului şi teoria reflectării şi a cunoaşterii pot fundamenta o atitudine consecvent revoluţionară, capabilă să ducă la rezultate efective.”
(Forumul spiritului revoluţionar al sudenţimii. Lucrările cele de-a IX-a Conferinţe a UASCR = Uniunea Asociaţiilor Studenţilor Comunişti din România)

Andrei Marga: „Doresc să informez Conferinţa că studenţii centrului nostru universitar – români, maghiari, germani şi alte naţionalităţi – sub îndrumarea organizaţiilor de partid, acţionînd în lumina indicaţiilor preţioase date de tovarăşul Nicolae Ceauşescu cu ocazia deschiderii actualului an universitar s-au implicat cu deplină hotărîre şi responsabilitate în perfecţionarea întregului proces instructiv-educativ, în conceperea şi desfăşurarea propriei lor activităţi de educaţie comunistă.

Măsurile iniţiate de conducerea de partid în scopul unei hotărîte îmbunătăţiri a muncii politico-ideologice constituie cadrul real şi oferă jaloanele de inestimabilă însemnătate pentru activitatea noastră, conturînd totodată obligaţii politice şi etice substanţial sporite pentru fiecare membru al organizaţiei studenţeşti revoluţionare.
(Viaţa Studenţească, nr. 14, 5 aprilie 1972, pag. 11)

Citeste si articolele:

Sigla A7
Dacă ţi-a plăcut articolul, ai ceva de completat sau ai ceva de reproşat (civilizat) la acest text, scrie un comentariu, ori pune un link pe site-ul (blogul) tău, în cazul în care vrei ca şi alţii să citească textul sau (obligatoriu) dacă ai copiat articolul parţial sau integral. După ce ai scris comentariul, acesta trebuie aprobat de administratorul site-ului, apoi va fi publicat.

Adauga un comentariu