Mulţumită KGB-ului şi criminalului Ion Iliescu, membrii eşalonului 2 al Partidului Comunist Român (PCR) au ajuns, după 1989, miniştri, parlamentari, chiar prim-miniştri (V)

marți, decembrie 27, 2022 10:29

Viorel HrebenciucViorel Hrebenciuc (fost parlamentar PSD, fost ministru în guvernul PSD, Văcăroiu), articol scris înainte de decembrie 1989, adică în dictatura comunistă: „Indicaţiile tovarăşului Nicolae Ceauşescu, îndreptar nepreţuit pentru viaţa din căminele studenţeşti

Începutul acestui nou an universitar, puternic marcat de sărbătorirea celei de-a XXX-a Eliberări a patriei de sub dominaţia fascistă şi de apropiatul Congres al P.C.R., aduce profunde transformări şi în activitatea de zi cu zi a studenţilor.

Pe baza indicaţiilor tovarăşului Nicolae Ceauşescu la Conferinţa cadrelor şi activului de partid din învăţămîntul superior referitoare la participarea nemijlocită a studenţilor şi cadrelor didactice la buna gospodărire a bazei materiale a instituţiilor de învăţămînt, a caminelor şi cantinelor se preconizează o serie de măsuri care au drept scop antrenarea tuturor studenţilor în activitatea de autoadministrare a căminelor şi cantinelor, de gospodărire echilibrată a tuturor bunurilor de care dispun.

La Conferinţa cadrelor şi activului de partid din învăţămîntul superior, tovarăşul Nicolae Ceauşescu arăta că „A-l învăţa pe student, pe elev să se gospodărească şi să se conducă singur este un act educativ”. În acest sens măsurile privind participarea studenţilor şi cadrelor didactice la buna gospodărire a instituţiilor de învăţământ superior, la administrarea căminelor şi cantinelor urmăreşte în primul rînd latura educativă, creşterea răspunderii noastre faţă de bunurile ce sînt puse la dispoziţia noastră prin grija partidului şi statului, nu doar aspectele administrativ-organizatorice.

Trebuie să acţionăm de aşa manieră, încît să facem din căminele în care locuim, din cantinele în care servim masa adevărate şcoli ale vieţii în colectiv.

Vom demonstra că suntem capabili să ne gospodărim şi singuri, că atitudinea „boierească” faţă de baza materială pe care o avem în folosinţă nu ne caracterizează, că sîntem conştienţi de responsabilităţile care ne revin şi ştim să acţionăm pentru a le traduce în viaţă.

Să trecem la fapte!
(Viorel Hrebenciuc, Tribuna Studentului economist)

Triţă Făniţă (fost parlamentar PSD), articol scris înainte de decembrie 1989, adică în dictatura comunistă: „În întreprinderile agricole de stat, concordanţa dintre construcţiile realizate şi planul de investiţii

La Plenara CC al PCR cu privire la îmbunătăţirea conducerii, planificării, finanţării şi organizării unităţilor agricole de stat s-a subliniat însemnătatea măsurilor pentru ridicarea fiecărei unităţi agricole de stat la nivelul întreprinderilor moderne de producţie agricolă. În cincinalul actual, volumul de investiţii este de aproape 1,5 ori mai mare decât în cel din perioada anilor 1960-1965.

Adoptarea unui nou stil de muncă şi a unei optici noi cu privire la eficienţa investiţiilor, planificarea şi urmărirea riguroasă a execuţiilor, eliminarea unor aspecte birocratice, personalizarea responsabilităţilor s-au soldat cu rezultate concludente. În anul trecut, planul de construcţii pe ansamblul Departamentului IAS a fost realizat în proporţie de 100,2 la sută.

Cu toate acestea, măsurile nu au asigurat punerea în funcţiune a tuturor obiectivelor planificate. Nepredarea în producţie la termen a noilor sectoare de creştere a păsărilor la IAS Mogoşoaia şi Acăţari, a unei linii de îngrăşare a porcilor la Palota a generat disfuncţionalităţi la nivelul întregii activităţi.

Efectuarea din timp a pregătirilor necesare şi în primul rînd asigurarea documentaţiei tehnice şi a bazei tehnico-materiale, la care se adaugă măsurile de intensificare a activităţii propriu zise, au determinat ca în semestrul I al acestui an lucrările de construcţii-montaj să fie realizate în proporţie de 53,3 la sută faţă de planul anual.

În primele 7 luni ale anului, planul de construcţii-montaj a fost realizat în proporţie de 64,2 la sută. Este de remarcat aportul adus de întreprinderile agricole de stat la lucrările executate în regie, care au realizat 76,5 la sută din planul anual.

Ing. Triţă Făniţă,
secretar general al Departamentului I.A.S.

Citeste si articolele:

Sigla A7
Dacă ţi-a plăcut articolul, ai ceva de completat sau ai ceva de reproşat (civilizat) la acest text, scrie un comentariu, ori pune un link pe site-ul (blogul) tău, în cazul în care vrei ca şi alţii să citească textul sau (obligatoriu) dacă ai copiat articolul parţial sau integral. După ce ai scris comentariul, acesta trebuie aprobat de administratorul site-ului, apoi va fi publicat.

Adauga un comentariu