Cel ce se plimba cu renii, Nicolae Mavrogheni

sâmbătă, septembrie 8, 2018 15:40
Posted in category Istorie

Nicolae MavrogheniSuccesiunea monotonă a domniilor fanariote e întreruptă în 1786 de o surpriză. În locul lui Mihai Sutzu, pe tronul de la Bucureşti e numit Nicolae Mavrogheni, un personaj incredibil, descins parcă din alte istorii, străin de moravul Fanarului şi născut probabil într-un secol greşit.

Originar din insula Paros, Mavrogheni stă departe de molimele Stambulului, aşa încât nu se contaminează de trândăvia şi vicleniile Porţii Otomane decât prea puţin. În schimb, face o strălucită carieră militară în compania flotei de jaf turceşti şi, în scurtă vreme, ajunge dragomanul marelui amiral. Cu protecţia politică astfel asigurată, Nikos îşi propune o nouă aventură, aceea de domnitor valah. E numit imediat pe baza recomandărilor băneşti, depuse cu dărnicie din prăzile navale.

Odată ajuns la Bucureşti, Mavrogheni îşi începe mandatul absolut inedit: scuteşte plebea de dări şi-i împovărează pe negustori, pe boieri şi pe dregători. Murmurele şi micile răzvrătiri ale bogătanilor năuciţi sunt repede reprimate de reputaţia militară a domnului, aşa încât, pe tot parcursul guvernării, nobilimea munteană s-a văzut obligată să se poarte cu ciocul mic.

Spuneam mai sus că Mavrogheni pare născut într-o epocă greşită, şi aveam dreptate. Asemănarea sa cu împăratul roman Caligula e evidentă chiar din momentul în care, vrând să arate boierilor dimensiunile dispreţului său, domnul îşi face unul dintre cai culcer.

Mai departe, anticipând iar ideile altui secol, de astă dată viitor, Mavrogheni îl copiază pe Cuza, vizitând incognito târgurile, cu o sută de ani mai devreme decât domnul Unirii. Tot la capitolul anacronisme se pot reţine în sarcina lui plimbările prin Capitală într-o caleaşcă trasă de doi cerbi, întocmai ca pe Cartoon Network.

Una peste alta, însă, aceste ciudăţenii mergeau poporului la suflet şi băgau spaima în boieri, boieri care cel mai adesea le priveau cu ochi mari, holbaţi, chiar din ştreang. Dar partea cea mai frumoasă a acestei domnii, cea în care Nicolae Mavrogheni porneşte la război cu austriecii, începe abia în episodul următor. (“Academia Caţavencu”, nr. 531/2002)

Citeste si articolele:

Sigla A7
Dacă ţi-a plăcut articolul, ai ceva de completat sau ai ceva de reproşat (civilizat) la acest text, scrie un comentariu, ori pune un link pe site-ul (blogul) tău, în cazul în care vrei ca şi alţii să citească textul sau (obligatoriu) dacă ai copiat articolul parţial sau integral. După ce ai scris comentariul, acesta trebuie aprobat de administratorul site-ului, apoi va fi publicat.

Adauga un comentariu