A şaptea dimensiune pe Facebook (DLVI)

luni, iunie 20, 2022 7:34
Posted in category Mass-media

Preafericitul Daniel versus Cristian Tudor Popescu29 octombrie 2020

Pupincuristii care au facut pactul cu diavolul bolsevic (II)

Au existat şi pupincurişti mai puţin vizibili pentru publicul înfometat şi ţinut în întuneric din România comunistă. Este vorba de reprezentanţii ‘bisericii strămoşeşti’, cei care au înţeles repede că bunăstarea lor depinde de ateii bolşevici. Iar de aici şi până la linsul fundului lui Ceaşcă n-a mai fost decât un pas. Mic pentru ei, catastrofal pentru libertatea din România. Dacă există o Judecată de apoi, mă întreb cum vor justifica patriarhii Iustin Moisescu şi Teoctist osanalele adresate ultimului dictator bolşevic. Parcă în Biblie scrie că doar Dumnezeu, creator şi mântuitor, merită închinarea noastră. Iată mai jos ce limbi dădeau patriarhii României ‘marelui cârmaci’.

Iustin MOISESCU, patriarh al Bisericii Ortodoxe Române: „Îmbogăţită în ultimele două decenii de ideile valoroase şi îndrumările permanente ale domnului preşedinte Nicolae Ceauşescu, activitatea externă a ţării noastre s-a remarcat prin apeluri perseverente la raţiune, prin propuneri concrete şi iniţiative bine apreciate de forurile internaţionale. Domnul preşedinte al României s-a impus în conştiinţa lumii ca o mare personalitate politică, indisolubil legată de marile şi nobilele cauze ale umanităţii, ca unul din cei mai de frunte militanţi pentru pace, pentru o lume mai bună şi mai dreaptă, pentru libertatea şi independenţa popoarelor“ (Cuvânt rostit la Plenara Consiliului Naţional al FDUS, România liberă, 29 martie 1986)

TEOCTIST, patriarh al Bisericii Ortodoxe Române: „Încă din primul moment, convins că am asentimentul vostru, al tuturor, ne îndreptăm gândurile noastre spre mult iubitul preşedinte al republicii noastre, domnul Nicolae Ceauşescu, asigurându-l de decizia noastră unanimă de a sprijini politica internă şi externă a autorităţilor supreme ale statului nostru, iniţiativele de colaborare şi de pace, de dezarmare şi protejare a vieţii pe planeta noastră, lansate fără încetare în numele poporului român de către fiul lui cel mai demn, recunoscut pe plan mondial ca «erou al păcii»“ („La 50-e Conférence Théologique interconfessionnelle“, Romanian Orthodox Church News, noiembrie–decembrie 1987)

Vedeţi şi aici.

Cum era lins in fund dictatorul ateu Ceausescu de patriarhul Teoctist

Telegrama adresata dictatorului ateu Nicolae Ceausescu, intr-o Romanie unde se demolau biserici, de catre primul ‘crestin’ al BOR, patriarhul Teoctist (cu prilejul zilei de 26 ianuarie 1989, ziua de nastere a dictatorului)

Telegramă domniei sale, domnului Nicolae Ceauşescu, Preşedintele Republicii Socialiste România

„Mult stimate Domnule Preşedinte,

Împreună cu întregul nostru popor, ierarhii, clerul şi credincioşii Bisericii Ortodoxe Române, omagiind aniversarea zilei de naştere a Domniei Voastre şi împlinirea a peste 55 de ani de activitate în slujba Patriei dau glas din adâncul inimilor sentimentelor de profundă dragoste, aleasă recunoştinţă şi înaltă preţuire pe care le nutresc faţă de Dumneavoastră, genialul conducător şi strălucitul ctitor al României de azi, a cărui gândire şi faptă leagă cu fir de aur trecutul, prezentul şi viitorul naţiunii noastre.

Însufleţit de atmosfera patriotică în care toţi fii ţării au sărbătorit marile evenimente istorice de la 1859 şi Decembrie 1918, care au pecetluit definitiv unirea tuturor românilor şi constituirea statului naţional unitar român, ne simţim părtaşi la lupta eroică şi neîntreruptă a poporului pentru afirmarea fiinţei proprii, pentru libertatea socială şi naţională, pentru independenţă şi unitate, la tot ce Domnia Voastră iniţiaţi şi întreprindeţi pentru binele, fericirea şi înălţarea Patriei şi Vă încredinţăm că vom sprijini în continuare cu devotament sporit şi loialitate opera măreaţă de zidire spirituală şi materială a ţării, sub înţeleapta Dumneavoastră ocârmuire.

La acest popas aniversar din viaţa Domniei Voastre ne facem o datorie de conştiinţă şi onoare de a evoca rodnicele împliniri, unice în istoria şi viaţa Patriei noastre, purtând amprenta eminentei Dumneavoastră personalităţi şi pe care cu legitimă mândrie patriotică, întreaga naţiune română o numeşte „Epoca Nicolae Ceauşescu” epocă de glorie dedicată progresului economic şi social al ţării, afirmării României socialiste libere şi demne în rândurile naţiunilor lumii.

Totodată aducem un înalt omagiu activităţii înflăcărate şi permanente a Domniei Voastre de mare şi strălucit erou al păcii pentru acţiunile de dezarmare, pentru iniţiativele şi contribuţiile menite promovării şi aplicării ferme, în viaţa popoarelor şi în relaţiile internaţionale, a principiilor egalităţii în drepturi, respectării independenţei şi suveranităţii naţionale, neamestecului în treburile interne şi avantajului reciproc, renunţării la forţă şi la ameninţarea cu forţa, soluţionării pe calea negocierilor a oricăror conflicte şi litigii dintre state.

Mulţumindu-vă cu profundă recunoştinţă pentru climatul de deplină libertate religioasă creat cultelor din ţara noastră, ierarhii, clerul şi credincioşii Bisericii Ortodoxe Române, într-un glas şi o unică simţire cu întreaga noastră naţiune, cu nobile sentimente de dragoste şi preţuire, Vă adresăm din adâncul inimilor noastre mult stimate Domnule Preşedinte, cele mai calde şi cele mai alese urări de viaţă îndelungată, multă sănătate şi sporite puteri de muncă pentru a conduce ţara şi destinele poporului român pe noi şi tot mai înalte culmi de progres şi civilizaţie.”

Vedeţi şi aici.

Citeşte şi articolele:

Sigla A7
Dacă ţi-a plăcut articolul, ai ceva de completat sau ai ceva de reproşat (civilizat) la acest text, scrie un comentariu, ori pune un link pe site-ul (blogul) tău, în cazul în care vrei ca şi alţii să citească textul sau (obligatoriu) dacă ai copiat articolul parţial sau integral. După ce ai scris comentariul, acesta trebuie aprobat de administratorul site-ului, apoi va fi publicat.

Adauga un comentariu