Posts Tagged ‘mavrocordat’

Filosofia salvează datoria

miercuri, iulie 18, 2018 14:01 4 Comments

Aterizat pe tronul Ţării Româneşti direct de pe – aţi ghicit! – tronul Moldovei, Nicolae Mavrocordat s-a dovedit a fi rămas acelaşi fanariot moderat, iubitor al spolierii temperate şi mare amator de aere cărturăreşti. În 1716, anul în care proaspătul domn îşi planifica propăşirea proprie pe baza sudorii populare, izbucneşte din senin războiul turco-austriac. Şi, […]

This was posted under category: Istorie Tags: , ,

Diferite mici mişcări prin palate şi cămări

sâmbătă, iulie 14, 2018 11:52 2 Comments

În epoca fanarioţilor, Poarta Otomană a lansat o profitabilă modă a transferului de domni, un soi de Intermercato valaho-moldovean prin care domnitorul compromis de biruri în Moldova era uns ca nou-nouţ în Ţara Românaescă şi viceversa. (Moda fanariotă a fost aplicată cu sârg şi de dictatorul comunist Nicolae Ceauşescu, prin ceea ce se numea atunci […]

This was posted under category: Istorie Tags: , , , , ,