Posts Tagged ‘domnitori fanarioti’

Un fanariot de viţă a fost Mişu Racoviţă

joi, iulie 12, 2018 15:52 3 Comments

Imediat ce Nicolae Mavrocordat, domnitorul Moldovei, a fost avansat în poziţia de domnitor al Ţării Româneşti, pe tronul de la Iaşi s-a instalat Mihai Racoviţă. Fără absolut nicio legătură cu marele savant Emil Racoviţă, care putea la o adică să-i fie stră-stră-stră-nepot, Mihai punea mare preţ pe domnie. Din nefericire, un preţ şi mai mare […]

This was posted under category: Istorie Tags: , ,

Patru ani ne-a încordat Nicuşor Mavrocordat

miercuri, iulie 11, 2018 12:38 3 Comments

După veacuri şi veacuri de epoci greşite, profund nepotrivite cu vocaţia ascunsă a dârzului nostru popor, istoria românilor ajunge la un binemeritat liman: epoca fanariotă. Croită parcă anume pe măsura şi formele gintei balcanice, vremea domniilor greceşti a fost, într-un fel, un delicios fistic turcesc aşezat pe o aromată baclava latină. Secolul mandatelor din Fanar […]

This was posted under category: Istorie Tags: ,