Andrei Marga se visa şi cu sufletu-n rai, şi cu limba-n curul lui Ceauşescu

luni, iulie 12, 2021 14:26

Andrei MargaPe vremurile comuniste se găsea şi specia de oportunist finuţ, care pupa dosul lui Ceauşescu doar din când în când, dar cu o reală plăcere. Asta pentru ca pupătura-n cur să nu se devalorizeze, să fie profund încărcată de semnificaţii înalt patriotice.

Acest tip de oportunist este bine ilustrat de Andrei Marga, actualmente (în 2004 – n.m.) un european prin concepţie, diurne şi burse. Da, acelaşi Andrei Marga pentru alegerea căruia în fruntea PNŢCD acest partid şi-a călcat pe statut.

Se ştie că, în loc să reconstruiască partidul istoric respectiv, creştin-democratul Marga şi-a pus palma-n fund şi a plecat să gospodărească destine universitare clujene. Putem spune că intelectualul şovăielnic de astăzi (din 2004 – n.m.) a abandonat corabia ţărănistă, deşi pe cea peceristă a susţinut-o amplu şi în plen.

Iată ce zicea Andrei Marga, preşedintele CUASC (Conferinţa Uniunii Asociaţiilor Studenţilor Comunişti – n.m.) din Universitatea “Babeş-Bolyai” de la Cluj, în martie 1973, pe când abia mijea cultul personalităţii ceauşiste:

”Doresc să informez conferinţa că studenţii centrului nostru universitar – români, maghiari, germani şi de alte naţionalităţi – sub îndrumarea organizaţiilor de partid, acţionând în lumina indicaţiilor preţioase date de tovarăşul Nicolae Ceauşescu, cu ocazia deschiderii actualului an universitar, s-au implicat cu deplină hotărâre şi responsabilitate în perfecţionarea întregului proces instructiv-educativ, în conceperea şi desfăşurarea propriei lor activităţi de educaţie comunistă. Măsurile iniţiate de conducerea de partid în scopul unei hotărâte îmbunătăţiri a muncii politico-ideologice constituie cadrul real şi oferă jaloanele de inestimabilă însemnătate pentru activitatea noastră, conturând totodată obligaţii politiceşi etice substanţial sporite pentru fiecare membru al organizaţiei studenţeşti revoluţionare.” (“Academia Caţavencu”, nr. 662/2004)

Şi acest pupincurist al comuniştilor criminali, veniţi pe tancurile lui Stalin în România să aducă teroarea roşie, a fost ministru ţărănist, adică a reprezentat un partid istoric ai cărui lideri, Iuliu Maniu şi ceilalţi, au fost ucişi în temniţele comuniste. Chiar că PNŢCD-ul a meritat să dispară, ucis fiind de comuniştii şi securiştii infiltraţi în rândurile sale.

Citeşte şi articolele:

Dacă ţi-a plăcut articolul, ai ceva de completat sau ai ceva de reproşat (civilizat) la acest text, scrie un comentariu, ori pune un link pe site-ul (blogul) tău, în cazul în care vrei ca şi alţii să citească textul sau (obligatoriu) dacă ai copiat articolul parţial sau integral. După ce ai scris comentariul, acesta trebuie aprobat de administratorul site-ului, apoi va fi publicat.

Adauga un comentariu