Mulţumită KGB-ului şi criminalului Ion Iliescu, membrii eşalonului 2 al Partidului Comunist Român (PCR) au ajuns, după 1989, miniştri, parlamentari, chiar prim-miniştri (IX)

duminică, ianuarie 1, 2023 9:43

Elevi la munci agricole in dictatura comunista (ceausista)Adrian Severin (fost parlamentar PSD, fost ministru de Externe), articol scris înainte de decembrie 1989, adică în dictatura comunistă: „Importanta expunere a multiubitului conducător trasează sarcini de mare răspundere tuturor

Îmi este plăcut să remarc că, în munca noastră de formare, în spiritul eticii şi echităţii comuniste, noi avem adeseori alături şi asociaţiile studenţeşti care acordă sprijin eforturilor noastre de educare ştiinţifică şi moral politică a tinerilor.

În ciuda bunelor rezultate obţinute în direcţia pregătirii elevilor trebuie să recunoaştem că şi din cauza unor deficienţe persistente încă în munca organizaţiei UTC din şcoală, dar şi datorită (Sâc! Se pare că puşcăriaşul Adrian Severin, acest apărător de hoţi, corupţi şi mafioţi, tagmă din care face parte, nu prea ştia limba română. Corect este „din cauza”. – nota mea) unei defectuoase conjugări a eforturilor noastre cu cele ale asociaţiilor studenţeşti, roadele sunt încă departe de dorinţe şi posibilităţi.

În această direcţie noi vrem să punem în parctică, cît mai repede cu putinţă, indicaţiile formulate recent de secretariatul CC al UTC în legătură cu întărirea colaborării dintre şcolile medii şi asociaţiile studenţeşti în vederea îmbunătăţirii procesului instructiv educativ.

Ascultînd cu atenţie importanta expunere făcută la această a IX-a Conferinţă a UASCR de către secretarul general al partidului, tovarăşul Nicolae Ceausescu, am înţeles încă o dată ce sarcini de mare răspundere stau în faţa tuturor factorilor angrenaţi în procesul de învăţămînt, fie ei asociaţii studenţeşti, organizaţii UTC din şcoli etc.

Îmi exprim convingerea că, pe viitor, legăturile dintre învăţămîntul mediu şi învăţămîntul superior se vor adînci, aşa cum de altfel au perspective să o facă, că documentele pe care Conferinţa dumneavoastră le va adopta, în spiritul indicaţiilor Partidului Comunist Român, vor însemna contribuţii majore la progresul şcolii româneşti şi prin ea la progresul societăţii noastre multilateral dezvoltate, a României socialiste.”
(Viaţa Studenţească nr. 13, 28 martie 1973, pag. 17)

Adrian Severin, secretarul comitetului UTC de la Liceul Mihai Viteazul din Bucureşti

Tînărul revoluţionar – deschidere spre viitorul comunist

Deşi cu o vechime mai mică în calitate de Student, Adrian Severin – anul II, are deja o bogată activitate obştească. Ca elev al Liceului Mihai Viteazul din Bucureşti deţinea deja o bogată activitate de conducere în cadrul UTC (Uniunea Tineretului Comunist – n.m.). Ca membru al biroului UTC al sectorului 3, a participat la lucrările celei de-a IX-a Conferinţe a UASCR (Uniunea Asocaiţiilor Studenţilor Comunişti din România – n.m.), atunci purtînd mesajul elevilor. Anul trecut, vicepreşedinte al CUASCR, este reales anul acesta în aceeaşi funcţie, iar în Conferinţa pe Centru universitar primeşte o nouă investitură – cea de membru al Biroului CUASCR din Centrul Universitar Bucureşti. Mulţi îl cunoaştem pe Adrian din timpul vacanţei de vară, cînd a făcut parte din comandamentul taberei Costineşti ca şi comandant al taberei de instruire de la Izvorul Mureşului. Avem deci deplina încredere că aleşii noştri în marele forum studenţesc ne vor reprezenta în deplin consens cu aspiraţiile noastre, cu tinereţea noastră, cu puterea noastră de sacrificiu.

Adrian Severin: „După experienţa primei ediţii a Festivalului Naţional „Cîntarea României” şi cu atât mai mult după cea de-a două ediţie, există motive de satisfacţie pentru activiştii din comisia culturală a Universităţii din Bucureşti. Experienţa unor festivaluri ale artei studenţeşti a existat şi în alţi ani, dar Festivalul Naţional „Cîntarea României” a ridicat probleme noi şi o înţelegere nouă a conţinutului şi manifestărilor artei studenţeşti. Mă gîndesc în primul rînd la brigăzile artistice şi la dansul tematic.
(Viaţa Studenţească, 1978)

Adrian Severin, şeful comisiei culturale a Consiliului UASC din Centrul Universitar Bucureşti

Citeste si articolele:

Sigla A7
Dacă ţi-a plăcut articolul, ai ceva de completat sau ai ceva de reproşat (civilizat) la acest text, scrie un comentariu, ori pune un link pe site-ul (blogul) tău, în cazul în care vrei ca şi alţii să citească textul sau (obligatoriu) dacă ai copiat articolul parţial sau integral. După ce ai scris comentariul, acesta trebuie aprobat de administratorul site-ului, apoi va fi publicat.

Adauga un comentariu