Mulţumită KGB-ului şi criminalului Ion Iliescu, membrii eşalonului 2 al Partidului Comunist Român (PCR) au ajuns, după 1989, miniştri, parlamentari, chiar prim-miniştri (VIII)

sâmbătă, decembrie 31, 2022 8:09

Asa se traia in Dictatura lui CeausescuIon Solcanu (fost senator PSD), articol scris înainte de decembrie 1989, adică în dictatura comunistă: „Cunoaşterea istoriei poporului român – temei al înfăptuirilor prezente

Ştiinţă fundamentală prin bogăţia izvoarelor şi metodelor ce le pune la îndemână în investigarea şi interpretarea fenomenelor sociale, istoria, cartea de căpătîi a unei naţii, îşi află într-o societate ca a noastră rolul şi locul pe deplin meritate.

Este, incontestabil, dobânda de bine adusă în planul cercetării teoretice de către secretarul general al partidului, tovarăşul NICOLAE CEAUŞESCU, întemeietor al unei concepţii de largă deschidere spre însemnătatea acestei ştiinţe.

Repunerea în drepturile fireşti ale istoriei, ce începe cu respectarea adevărurilor ei, marchează, începînd cu Congresul al IX-lea al partidului, o veritabilă cotitură în cunoaşterea şi interpretarea trecutului istoric, temelie logică şi legică a unei anume evoluţii, respectînd principiile determinismului concepţiei materialiste despre lume, viaţă şi societate, se află sîmburele însuşi al înaintării, raportat nu doar la elanul afectiv firesc zămislit de modelul înaintaşilor, luptători pentru afirmarea propriei fiinţe, pentru libertate socială şi naţională, pentru independenţă, unitate şi demnitate, ci, în primul rînd, de dorinţa de a înălţa, prin muncă, această străveche ţară pe noi culmi de progres şi bunăstare ale civilizaţiei socialiste.”
Lector dr. Ion Solcanu (Flacăra Iaşiului, 28 octombrie 1989, nr. 13.385, pag. 2)

Citeste si articolele:

Sigla A7
Dacă ţi-a plăcut articolul, ai ceva de completat sau ai ceva de reproşat (civilizat) la acest text, scrie un comentariu, ori pune un link pe site-ul (blogul) tău, în cazul în care vrei ca şi alţii să citească textul sau (obligatoriu) dacă ai copiat articolul parţial sau integral. După ce ai scris comentariul, acesta trebuie aprobat de administratorul site-ului, apoi va fi publicat.

Adauga un comentariu