Mulţumită KGB-ului şi criminalului Ion Iliescu, membrii eşalonului 2 al Partidului Comunist Român (PCR) au ajuns, după 1989, miniştri, parlamentari, chiar prim-miniştri (III)

duminică, decembrie 25, 2022 9:04

Comunisti = teroristiValeriu Stoica (fost ministru al Justiţiei în România), articol scris înainte de decembrie 1989, adică în dictatura comunistă: „Pe uteciştii adevăraţi, înţelegerea metaforei îi electrizează

Multe sunt gândurile şi simţămintele pe care un tînăr (înainte de 1989, „â” se folosea doar la cuvinte precum România, român etc. – n.m.) le poate încerca citind Programul partidului. Pentru biografia mea interioară însă, puterea şi lumina unor evenimente cruciale le-au avut gîndul şi sentimentul istoriei. Lăsînd în urmă corăbiile de hîrtie şi castelele de nisip ale copilăriei, luptându-ne – cavaleri în regatul închipuirii – cu morile de vînt ale adolescenţei, mulţi dintre noi, în pragul tinereţii, am simţit atingerea de flacără a Istoriei şi ne-am străduit să înţelegem.

Drumul spre Istorie este un drum greu, care străbate tărîmul de joc şi imaginaţie pînă la lumea în care trăieşti, pînă la Patria ta, pînă la propria ta persoană, coborînd şi urcînd, apoi în trecut şi viitor. Citind Programul Partidului Comunist Român, pentru mine s-a luminat tocmai capătul acestui drum – Istoria. Şi nu orice istorie, ci Istoria poporului român.
(Universitatea Comunistă anul 7, nr. 24, pct-nov 1974, pag. 3, revistă a CUASC din Univ. Bucureşti)

Valeriu Stoica: „Privind retrospectiv ultima jumătate de veac din viaţa patriei – perioadă atît de bogată în radicale mutaţii produse în structura societăţii, în conştiinţa maselor – istoria consemnează (…) larga participare a tineretului la evenimente politice de cea mai mare însemnătate, angajarea sa hotărîtă de partea forţelor militante pentru progres social.

Îndrumaţi cu grijă părintească de Partidul Comunist, purtătorul celor mai nobile aspiraţii ale poporului muncitor şi arhitectul lucid al viitorului, uteciştii au ştiut să urce, traversînd eroic timpul inechităţii, timpul proliferării morbide a fascismului.

Ne este limpede: în condiţiile unui ev revoluţionar, de natura celui căruia îi suntem cei mai direcţi martori, cotidianul nu se reduce la simple acumulări de fapte. De aceea sensul pe care îl dăm existenţei este (şi n-ar putea fi altfel) unul politic.

Elanul, altădată aspect efemer al vîrstei, a devenit o cantitate de durată. Cu ea tineretul din România se structurează organic activităţii vaste, esenţiale, demiurgice, de edificare a societăţii socialiste multilateral dezvoltate.

Ce satisfacţie supremă pentru noi, scriitorii atât de tineri rîvnind să păşim pe drumul consacrării, să eternizăm spiritul acestei epoci, să redăm timpului mesajele generaţiei noastre.

Pentru uteciştii de azi simpla înţelegere a metamorfozei este electrizantă.
(Realitate şi participare în Amfiteatru, martie 1972, nr. 3 (75), pag. 1)

Citeste si articolele:

Sigla A7
Dacă ţi-a plăcut articolul, ai ceva de completat sau ai ceva de reproşat (civilizat) la acest text, scrie un comentariu, ori pune un link pe site-ul (blogul) tău, în cazul în care vrei ca şi alţii să citească textul sau (obligatoriu) dacă ai copiat articolul parţial sau integral. După ce ai scris comentariul, acesta trebuie aprobat de administratorul site-ului, apoi va fi publicat.

Adauga un comentariu