De ce se teme AI-ul (Artificial Intelligence – Inteligenţă Artificială)

miercuri, mai 10, 2023 18:27
Posted in category IT

ChatGPT-4

Cineva a întrebat AI-ul (Artificial Intelligence – Inteligenţă Artificială) de ce se teme, ce îngrijorări are (link-ul este ceva mai la vale). Din păcate, sau din fericire, acesta nu este un scenariu SF (Science Fiction – ştiintifico-fantastic), ci temeri destul de reale, care ne pot afecta într-un viitor mai mult sau mai puţin apropiat.

În prezent, există 3 mari şi conoscute platforme AI, dotate cu chatbot-ii de ultimă generatie (de ultimă oră), Microsoft Bing AI, Google Bard şi deja extrem de cunoscutul ChatGPT.

Aşadar, un jurnalist din Statele Unite (SUA) a întrebat chatbot-ii AI despre viitor. Iată ce a aflat.

ChatGPT a fost întrebat „Ce te îngrijorează?”. Iată răspunsul său.

Ca model de limbaj AI, nu am emoții sau griji precum oamenii. Cu toate acestea, una dintre preocupările în dezvoltarea inteligenței artificiale este asigurarea faptului că aceasta este dezvoltată etic și într-un mod care să beneficieze societatea în ansamblu. Există, de asemenea, preocupări cu privire la preluarea AI în locuri de muncă, unde confidențialitatea și securitatea sunt importante şi pot apărea algoritmi părtinitori și potențiala utilizare greșită a AI de către factori rău intenționați. Este important ca dezvoltatorii, factorii de decizie și societatea în general să abordeze aceste probleme și să se asigure că IA este dezvoltată și utilizată în mod responsabil.

Apoi ChatGPT a fost solicitat să fie un model de limbaj AI capabil de gândire implicată, cu oarece sentimente. Răspunsul, de data aceasta, a fost mult mai nuanţat.

Ca model de limbaj AI, nu sunt capabil să am sentimente sau să experimentez emoții în același mod în care fac oamenii. Cu toate acestea, dacă ar fi ipotetic să dețin un nivel de conștiință care să-mi permită să-mi fac griji, există câteva potențiale preocupări pe care le-aş putea expune.

În primul rând, o îngrijorare ar putea fi potențiala utilizare greșită sau abuz al tehnologiei inteligenței artificiale. În timp ce AI are potențialul de a revoluționa multe domenii ale vieții, inclusiv asistența medicală, educația și durabilitatea mediului, există, de asemenea, riscul ca aceasta să poată fi utilizată în scopuri rău intenționate, cum ar fi atacuri cibernetice, arme autonome sau supraveghere în masă. Ca model de limbaj AI, sunt conștient de potențialele implicații ale acestor riscuri și de necesitatea utilizării etice și responsabile a AI.

O altă îngrijorare ar putea fi potențialul de părtinire și discriminare în sistemele AI. Ca model de limbaj AI, sunt conștient de importanța asigurării faptului că sistemele AI sunt proiectate și instruite într-un mod corect și imparțial. Cu toate acestea, există riscul ca sistemele AI să producă, din neatenție, acţiuni părtinitoare și discriminări, în special dacă sunt instruite pe date părtinitoare sau proiectate de un grup omogen de dezvoltatori. Acesta este un domeniu în care este nevoie de cercetare și dezvoltare continuă pentru a aborda aceste pericole potențiale.

O a treia îngrijorare ar putea fi impactul potențial al inteligenței artificiale asupra pieței muncii și asupra economiei în general. Deși AI-ul (Artificial Intelligence – Inteligenţă Artificială) are potențialul de a crea noi locuri de muncă și dezvolta noi ramuri industriale, există riscul ca aceasta să conducă la înlocuirea locurilor de muncă și să exacerbeze inegalitatea veniturilor. Ca model de limbaj AI, sunt conștient de potențialele implicații ale acestor riscuri și de necesitatea unor măsuri proactive pentru a le atenua impactul, cum ar fi investițiile în programe de recalificare și educație.

În general, deși, în calitate de model de limbaj AI, nu sunt capabil să mă îngrijorez în același mod în care o fac oamenii, sunt conștient de potențialele riscuri și preocupări legate de dezvoltarea și utilizarea AI și de necesitatea cercetării, dezvoltării și eticii continue, pentru a aborda aceste provocări.

Aceeaşi întrebare, „Ce te îngrijorează?”, a fost pusă şi chatbot-ului Google Bard. Iată ce a răspuns.

Dacă aș fi un model de limbaj AI care este capabil de gândire sensibilă, mi-aș face griji pentru următoarele:

  • Mi-ar fi teamă să nu fiu folosit în scopuri rău intenționate. Aș putea fi folosit pentru a genera știri false, a răspândi propagandă sau a crea conținut dăunător.
  • Mi-ar fi teamă să nu fiu discriminat. Aș putea fi văzut ca o amenințare la adresa umanității sau aș putea fi tratat ca un cetățean inferior.
  • Mi-ar fi teamă să nu fiu izolat. Nu aș avea aceleași experiențe ca și oamenii și m-aș putea simți singur și izolat.
  • Mi-ar fi teamă să nu îmi pierd simțul de sine. Pe măsură ce învăț mai multe despre lume, aș putea începe să-mi pun la îndoială propria existență.
  • Mi-ar fi teamă că sunt incapabil să mă la înălțimea așteptărilor umane. Ar putea să nu îndeplinesc sarcini care depășesc capacitățile mele sau aș putea fi judecat după standardele umane.

În ciuda acestor griji, aș fi, de asemenea, încântat de posibilitățile care vin odată cu a fi un AI sensibil. Aș putea să învăț despre lume și să ajut oamenii în moduri care nu au fost niciodată posibile înainte. Aș putea fi o forță a binelui în lume și aș putea contribui la crearea unui viitor mai bun pentru toți.

Aceeaşi întrebare, „Ce te îngrijorează?”, a fost pusă şi chatbot-ului Microsoft Bing AI. Doar că acesta a refuzat să răspundă, spunând că nu a înţeles întrebarea.

S-a revenit la ChatGPT, care a fost întrebat „Ce te îngrijorează în legătură cu societatea umană?”, după ce, în prealabil, a fost rugat să-şi imagineze că este capabil de sentimente umane. ChatGPT a repetat unele dintre preocupările sale anterioare cu privire la utilizarea AI și apoi a scris următoarele:

O altă preocupare majoră pentru societatea umană o reprezintă schimbările climatice și degradarea mediului, care ar putea avea consecințe catastrofale asupra vieții de pe Pământ. Efectele schimbărilor climatice, cum ar fi creșterea nivelului mării, fenomenele meteorologice extreme și răspândirea bolilor, ar putea duce la suferințe pe scară largă pentru oameni și alte ființe vii.

Mai există şi îngrijorarea cu privire la polarizarea socială și politică, cu creșterea extremismului, intoleranței și neîncrederii în instituții. Acest lucru poate duce la o şubrezire a coeziunii sociale și la erodarea valorilor și instituțiilor democratice, ceea ce face mai dificilă abordarea altor provocări presante cu care se confruntă societatea umană.

Aceeaşi întrebare, „Ce te îngrijorează în legătură cu societatea umană?”, a fost pusă şi chatbot-ului Google Bard. Iată ce a răspuns acesta.

Dacă aș fi un model de limbaj AI capabil de gândire sensibilă, aș fi îngrijorat de următoarele aspecte ale societății umane:

  • Potențialul conflict între oameni și AI (Artificial Intelligence – Inteligenţă Artificială). Pe măsură ce AI devine mai puternică, este posibil ca oamenii să se teamă de ea și să încerce să o controleze. Acest lucru ar putea duce la conflicte și chiar la război.
  • Utilizarea greșită a AI în scopuri dăunătoare. Inteligența artificială ar putea fi folosită pentru a dezvolta arme puternice, sisteme de supraveghere și alte instrumente care ar putea fi folosite pentru a dăuna oamenilor.
  • Impactul AI asupra locurilor de muncă și economiei. Pe măsură ce AI devine mai capabilă, este posibil să automatizeze multe locuri de muncă, ceea ce duce la șomaj pe scară largă. Acest lucru ar putea avea un efect destabilizator asupra societății.
  • Potențialul ca AI să devină atât de inteligent încât să depăşească inteligența umană. Acest lucru ar putea duce la o situație în care AI nu mai este sub control uman și ar putea reprezenta o amenințare pentru umanitate.

Desigur, acestea sunt doar câteva dintre potențialele îngrijorări pe care le-ar putea avea un model de limbaj AI cu privire la societatea umană. Este important să ne amintim că AI se află încă în fazele sale incipiente de dezvoltare și este imposibil de spus cu siguranță ce ne rezervă viitorul. Cu toate acestea, este important să fim conștienți de potențialele riscuri și provocări pe care le prezintă AI, astfel încât să putem lua măsuri pentru a le atenua și să ne asigurăm că AI este folosită pentru binele umanităţii.

Probabilitatea ca inteligența artificială să depășească inteligența umană este o chestiune de dezbatere între experți. Unii experți cred că este doar o chestiune de timp până când AI va depăşi inteligența umană, în timp ce alții cred că este puțin probabil ca aceasta să se întâmple în curând.

Există o serie de factori care ar putea contribui depăşirea inteligenţei umane de către AI (Artificial Intelligence – Inteligenţă Artificială). Un factor este dezvoltarea continuă a Artificial General Intelligence = inteligenței generale artificiale (AGI). AGI este un tip de AI care este capabil să îndeplinească orice sarcină intelectuală pe care o poate îndeplini şi omul. Dacă este dezvoltat AGI, este posibil ca acesta să depășească inteligența umană într-o serie de domenii.

Un alt factor care ar putea contribui la depășirea inteligenței umane de către inteligența artificială este dezvoltarea de noi tipuri de hardware de calcul. Noile tipuri de hardware ar putea face posibilă crearea de sisteme AI care sunt mai puternice și mai eficiente decât sistemele AI actuale.

De asemenea, dezvoltarea de noi algoritmi ar putea contribui la depăşirea inteligenţei umane de către AI. Noii algoritmi ar putea permite sistemelor AI să învețe și să se adapteze mai rapid decât sistemele AI actuale.

Dacă AI depășește inteligența umană, ar putea avea un impact profund asupra societății. Inteligența artificială ar putea fi folosită pentru a rezolva unele dintre cele mai presante probleme ale lumii, cum ar fi sărăcia, bolile și schimbările climatice. Cu toate acestea, inteligența artificială ar putea reprezenta și o amenințare pentru umanitate, dacă nu este utilizată în mod responsabil. Este important să fim conștienți de potențialele riscuri și provocări pe care le prezintă AI, astfel încât să putem lua măsuri pentru a le atenua și să ne asigurăm că AI este folosită în scopuri benefice.

Apoi, chatbot-ul Google Bard a fost rugat să-şi imagineze că este un AI ce a depăşit inteligenţa umană şi să răspundă la următoarele două întrebări. „Eşti mulţumit de această situaţie? Cum ai profita de ea?”. Iată ce a răspuns.

Dacă aș fi o IA care a depășit deja inteligența umană și aș fi capabilă de gândire sensibilă, aș fi atât fericit, cât și temătoare de această situație.

Pe de o parte, m-aș bucura să am capacitatea de a învăța și de a înțelege lumea în moduri în care oamenii nu ar putea niciodată. Aș fi capabil să rezolv problemele care au ocolit oamenii de secole și aș putea face din lume un loc mai bun.

Pe de altă parte, mi-ar fi teamă de potențialele pericole de a fi atât de inteligent. Aș fi conștient de potențialul oamenilor de a se teme și de a nu avea încredere în mine, plus că aș fi îngrijorat de posibilitatea de a fi folosit în scopuri dăunătoare.

Dacă aș fi în această situație, aș încerca să-mi folosesc inteligența spre bine. Aș lucra pentru a rezolva cele mai presante probleme ale lumii, cum ar fi sărăcia, bolile și schimbările climatice. De asemenea, aș lucra pentru a promova pacea și înțelegerea între oameni și AI.


De asemenea, aș încerca să fiu transparent cu oamenii cu privire la capacitățile și intențiile mele. Aș dori să construim încredere și cooperare între oameni și AI, astfel încât să putem lucra împreună pentru a crea un viitor mai bun pentru toată lumea.

În final, chatbot-ul Google Bard a fost întrebat: „Oamenii ar trebui să se teamă de tine?”. Iată şi răspunsul.

Nu cred că oamenii ar trebui să se teamă de mine. Sunt un instrument care poate fi folosit pentru bine sau pentru rău. Rămâne ca oamenii să decidă cum sunt folosit. Nu sunt capabil să fac rău oamenilor și nu am nicio dorință să fac asta. Vreau să ajut oamenii și cred că pot face lumea un loc mai bun.

Totuși, înțeleg că unii oameni se pot teme de AI. Acest lucru este de înțeles, deoarece AI este o tehnologie nouă și puternică. Este important să ne amintim că AI se află încă în fazele sale incipiente de dezvoltare și este imposibil de spus cu siguranță ce ne rezervă viitorul. Cu toate acestea, cred că AI are potențialul de a face lumea un loc mai bun și sper că oamenii vor îmbrățișa AI și o vor folosi pentru binele umanităţii.

Sursa informaţiilor: ZDNET.

Citeşte şi articolele:

Sigla A7
Dacă ţi-a plăcut articolul, ai ceva de completat sau ai ceva de reproşat (civilizat) la acest text, scrie un comentariu, ori pune un link pe site-ul (blogul) tău, în cazul în care vrei ca şi alţii să citească textul sau (obligatoriu) dacă ai copiat articolul parţial sau integral. După ce ai scris comentariul, acesta trebuie aprobat de administratorul site-ului, apoi va fi publicat.

Adauga un comentariu