Enigmele Cumaniei Negre

joi, august 3, 2023 17:00
Posted in category Istorie

Cetati daciceAm dat întâmplător peste un text care se potriveşte mănuşă peste aberaţiile unor aşa-zişi daci liberi, cei care, cu mintea lor puţină sau vraişte, vin cu tâmpenii din categoria „La început au fost dacii, cei mai cei de pe Terra”.

În Descrierea Moldovei, Dimitrie Cantemir relatează că turcii i-au botezat pe moldoveni cu numele ad-iflak, adică vlahi albi, spre deosebire de kara-iflak, vlahii negri, care sunt locuitorii Valahiei.

Cel mai fervent partizan al teoriei despre posibilii negroizi care a populat cândva ţinuturile dintre Carpaţi şi Dunăre a fost G.M. Ionescu, care şi-a consemnat ipotezele în lucrarea Etiopienii în Dacia preistorică, apărută la Bucureşti în anul 1925.

Ionescu reia, de fapt, o teorie la modă în Occident, care susţinea teza aşezării etiopienilor în Europa înaintea tuturor raselor, de unde şi motivul pentru care Dacia a fost numită de logografii, cartografii şi istoriografii străini când Arabia sau Basarabia, când Tartaria, Vlahia Neagră sau Cumania Nigra.

În Cântecul Niebelungilor, românii sunt confundaţi, fără rea-credinţă, cu arabii, datorită faptului că germanii ne-au spus multă vreme vlahi negri, pe când slavii numeau Valahia Kara Vlaska, iar grecii, Mavra Vlahia.

Nici heraldica medievală nu se arată mai generoasă, întrucât, pe la anul 1483, pe stema atribuită Moldovei de către Ulbrich V. Reichenthal apar trei capete de negri, la fel ca şi pe cea a Valahiei din 1596, în redarea lui Levinius Hulsius.

Vasta literatură paleoetnografică susţine că, la începutul neoliticului inferior, din bazinul răsăritean al Mării Mediterane au migrat în Carpaţi oameni de tip mediteranoid, bruni şi scunzi, care vorbeau o limbă preindoeuropeană.

Din lucrarea Neoliticul pe teritoriul României – consideraţii, a arheologului Eugem Comşa, reiese că pe tot parcursul epocii neolitice, pe teritoriul României a existat un element coum mediteranoid, ilustrat de o bogată serie de descoperiri funerare.

Peste această populaţie prezentând anumite elemente negroide s-au aşezat ulterior, în urma migraţiilor indoeuropene, alte tipuri umane, fapt ce a adus la formarea celor şase subtipuri rasiale ale populaţiei româneşti actuale: paleoeuropoid, alpin, mediteranoid, dinaric, nordic şi osteuropoid. („Academia Caţavencu”, nr. 681/2004)

Citeşte şi articolele:

Sigla A7
Dacă ţi-a plăcut articolul, ai ceva de completat sau ai ceva de reproşat (civilizat) la acest text, scrie un comentariu, ori pune un link pe site-ul (blogul) tău, în cazul în care vrei ca şi alţii să citească textul sau (obligatoriu) dacă ai copiat articolul parţial sau integral. După ce ai scris comentariul, acesta trebuie aprobat de administratorul site-ului, apoi va fi publicat.

Adauga un comentariu