Mulţumită KGB-ului şi criminalului Ion Iliescu, membrii eşalonului 2 al Partidului Comunist Român (PCR) au ajuns, după 1989, miniştri, parlamentari, chiar prim-miniştri (I)

duminică, decembrie 18, 2022 18:20

PSD, urmasul PCR

Emil Boc (fost prim-ministru al României), articol scris înainte de decembrie 1989, adică în dictatura comunistă: „Hotărîrea de a participa direct la devenirea comunistă a patriei

Acum, cînd (înainte de 1989, „â” se folosea doar la cuvinte precum România, român etc. – n.m.) întregul popor se pregăteşte să întîmpine prin fapte de muncă marele eveniment din viaţa partidului – Conferinţa Naţională – unitatea tuturor cetăţenilo ţării reliefează şi mai pregnant întreaga răspundere ce ne revine fiecăruia în parte faţă de prezentul şi viitorul României, faţă de destinul nostru revoluţionar. Mărturia acestui adevăr, a acestui crez suprem sînt (înainte de 1989, se folosea „sînt”, nu „sunt” ca astăzi – n.m.) profund şi convingător dăltuite în geografia materială şi umană a poporului român, angajat plenar cu toate forţele sale, în opera de înfăptuire a hotărîrilor Congresului al XIII-lea al partidului (e vorba de Partidului Comunist Român (PCR), partid unic în dictatura comunistă – n.m.).

În acest context, noi, studenţii Universităţii Clujene sîntem hotărîţi să ne intensificăm eforturile, în domeniile noastre de muncă – eforturi care se înscriu în activitatea de ansamblu pentru realizarea programului de dezvoltare a ţării. Sub impulsul acestui sentiment al participării, al eforturilor spre educaţie permanentă – condiţie sine qua non a spiritului revoluţionar – studenţii Universităţii noastre întîmpină marele eveniment politic cu rezultate admirabile pe tărîm profesional, politico-ideologic şi cultural-artistic. Latura politico-ideologică are menirea, prin cercurile de dezbateri, sesiuni de comunicări, mese rotunde, dezbaterile de la învăţământul politico-ideologic, să creeze în rîndul studenţilor atmosfera înţelegerii profunde a dimensiunii politicii partidului (comunist – n.m.) şi statului nostru, a liniilor directoare ale acesteia.

În acest climat de profundă angajare şi răspundere, nu vom precupeţi nici un effort pentru a ne putea onora cu cinste de nobilele misiuni ce ne revin, pentru a întîmpina Conferinţa Naţională a Partidului (comunist – n.m.) cu bogate şi frumoase rezultate, alături de angajamentul solemn al participării noastre – sporind astfel prestigiul acestui vechi lăcaş de cultură care este Universitatea clujeană. (Făclia, organ al Comitetului Judeţean Cluj al PCR)

Emil Boc, student

Citeste si articolele:

Sigla A7
Dacă ţi-a plăcut articolul, ai ceva de completat sau ai ceva de reproşat (civilizat) la acest text, scrie un comentariu, ori pune un link pe site-ul (blogul) tău, în cazul în care vrei ca şi alţii să citească textul sau (obligatoriu) dacă ai copiat articolul parţial sau integral. După ce ai scris comentariul, acesta trebuie aprobat de administratorul site-ului, apoi va fi publicat.

Adauga un comentariu