Comuniştii de ieri, PSD-iştii de azi (de după decembrie 1989) (I)

vineri, aprilie 21, 2023 17:02

Comunistii de ieri, pesedistii de aziValer Dorneanu – fost parlamentar PSD, fost preşedinte al CCR = Curtea Constituţională a României, judecător CCR propus de PSD, prin fostul inculpat penal, omul dictaturii criminalului Putin, Victor Ponta (articol scris înainte de decembrie 1989, Editura Politică, Bucureşti, 1981):

Participarea sindicatelor la elaborarea şi aplicarea legislaţiei muncii

Partidul nostru (Partidul Comunist – n.m.) a acordat şi acordă o atenţie deosebită democraţiei socialiste considerînd-o ca o latură esenţială a construcţiei socialismului. În acest sens, tovarăşul Nicolae Ceausescu sublinia că „democraţia socialistă constituie nu numai o parte inseparabilă a socialismului, ci şi o necesitate obiectivă pentru făurirea cu succes a noii orînduiri sociale”.

În lumina orientărilor şi indicaţiilor secretarului general al partidului, sub directa sa îndrumare, în ţara noastră s-a realizat un adevărat sistem de conducere democratică a ţării de către popor, ale cărui organisme – consiliile oamenilor muncii, adunările generale ale oamenilor muncii, consiliile populare, organizaţiile obşteşti, organele de conducere democratică la nivel naţional – funcţionează ca un mecanism unitar, sub conducerea Partidului Comunist Român.

Sindicatelor le revin răspunderi însemnate în soluţionarea problemelor sociale, în urmărirea modului cum se realizează în parctică politica Partidului Comunist Român în domeniul îmbunătăţirii continue a condiţiilor de muncă şi de viaţă.

O caracteristică a actualei etape de dezvoltare a societăţii noastre o constituie lărgirea formelor de participare a oamenilor muncii la dezbaterea problemelor vieţii economice şi sociale, la conducerea statului, inclusiv la activitatea sa legislativa. Semnificativ în acest sens este faptul ca unul din principiile fundamentale stabilite de Conferinţa Naţională a Partidului Comunist Român din decembrie 1977 cu privire la îmbunătăţirea legislaţiei se referă la perfecţionarea cadrului de participare a colectivelor de oameni ai muncii, a maselor populare, la activitatea de elaborare a legilor.

Această trăsătură a democraţiei socialiste se realizează atât prin participarea directă a oamenilor muncii, cât şi prin intermediul organizaţiilor de masă şi obşteşti, în acest sens rolul sindicatelor fiind substanţial. „Ca organizaţii ale oamenilor muncii, în cadrul diviziunii muncii între diferite organisme ale societăţii, sindicatele – subliniază tovarăşul Nicolae Ceauşescu în Cuvîntarea rostită la congresul U.G.S.R. din aprilie 1981 – au datoria să acorde o atenţie deosebită condiţiilor de muncă şi de viaţă ale celor ce muncesc, în general, tuturor problemelor sociale, participând activ la elaborarea legilor şi hotărîrilor necesare înfăptuirii în cele mai bune condiţii a programului adoptat de Congresul al XII-lea al partidului în vederea creşterii bunăstării oamenilor muncii.” (Valer Dorneanu)

Faptele glorioase ale tovarăşului Octav Cozmîncă (fost ministru PSD-ist în guvernul puşcăriaşului Adrian Năstase – n.m.) în presa comunistă

„Ieri a părăsit Capitala, îndreptându-se spre Bonn, o delegaţie a Uniunii Tineretului Comunist (cu acronimul U.T.C. – n.m.) alcătuită din tovarăşii Nicolae Ungureanu, adjunct de şef de secţie la C.C. (Comitetul Central – n.m.) al U.T.C. şi Axente Frăsineanu, activist al C.C. al U.T.C., care la invitaţia Ministerului Federal al Tineretului, Familiei şi Sănătăţii, va face o vizită în Republica Federală Germania (Germania Occidentală, capitalistă; înainte de 1989, mai exista Republica Democrată Germană, comunistă, parte a Germaniei aflată sub cizmă rusească – n.m.). La plecare, pe Aeroportul Bucureşti – Otopeni, delegaţia a fost salutată de tovarăşul Octav Cosmîncă, adjunct de şef de secţie la C.C. al U.T.C., de activişti ai C.C. al U.T.C.” (Scînteia Tineterului, 23 aprilie 1974, pagina 5)

„Ieri, s-a înapoiat în Capitala, venind de la Bonn, delegaţia Uniunii Tineretului Comunist (cu acronimul U.T.C. – n.m.) alcătuită din tovarăşii Nicolae Ungureanu, adjunct de şef de secţie la C.C. (Comitetul Central – n.m.) al U.T.C. şi Axente Frăsineanu, activist al C.C. al U.T.C., care la invitaţia Ministerului Federal al Tineretului, Familiei şi Sănătăţii a făcut o vizită în această ţară. La sosire, pe Aeroportul Bucureşti – Otopeni, delegaţia a fost salutată de tovarăşul Octav Cosmîncă, adjunct de şef de secţie la C.C. al U.T.C., de activişti ai C.C. al U.T.C.” (Scînteia Tineterului, 30 aprilie 1974, pagina 5)

Citeste si articolele:

Sigla A7
Dacă ţi-a plăcut articolul, ai ceva de completat sau ai ceva de reproşat (civilizat) la acest text, scrie un comentariu, ori pune un link pe site-ul (blogul) tău, în cazul în care vrei ca şi alţii să citească textul sau (obligatoriu) dacă ai copiat articolul parţial sau integral. După ce ai scris comentariul, acesta trebuie aprobat de administratorul site-ului, apoi va fi publicat.

Adauga un comentariu