Adrian Năstase în 1980: „Strălucita contribuţie a tovarăşului Nicolae Ceauşescu la dezvoltarea gîndirii româneşti şi nu numai”

duminică, februarie 5, 2023 7:30

Vila lui Adrian NastaseAdrian Năstase (fost premier al României, cică democratică şi eliberată de comunism) în 1980: „ Strălucita contribuţie a tovarăşului Nicolae Ceauşescu la dezvoltarea gîndirii româneşti şi nu numai” (fragment din articolul „Valorile dreptului internaţional în contextul codificării şi dezvoltării sale progresiste”, în „Revista română de drept”, nr. 2/1980, pag. 21-45)

Adrian Năstase: „Promovînd o concepţie nouă, dinamică, profund revoluţionară şi de largă deschidere în legătură cu modul de organizare şi statornicire a relaţiilor dintre naţiuni în epoca contemporană, România socialistă, preşedintele său, tovarăşul Nicolae Ceauşescu acordă o însemnătate esenţială garantării valorilor fundamentale ale dreptului internaţional.

Magistralul raport prezentat la Congresul al XII-lea de tovarăşul Nicolae Ceauşescu, secretar general al partidului, exemplu strălucit de abordare creatoare a realităţilor vieţii internaţionale contemporane, sublinia cerinţa ca „să fie respectate normele de drept internaţional unanim recunoscute” (Raport la cel de al XII-lea congres al Partidului Comunist Român, Editura Politică, Bucureşti, 1979, p. 105), apreciind că în actualul moment istoric se impune cu necesitate ca „în spiritul răspunderii faţă de fiecare popor, faţă de pace şi civilizaţie, faţă de omenire, să se facă totul pentru a se asigura colaborarea şi dezvoltarea relaţiilor între toate popoarele.

În gîndirea creatoare, ştiinţifică, profund originală a secretarului general al partidului, promovarea valorilor dreptului şi echităţii ocupă un loc dintre cele mai importante. Am găsit în operele tovarăşului Nicolae Ceauşescu o strălucită fundamentare şi argumentare, în măsură să afirme cu putere o contribuţie proprie, de excepţională importanţă, a gîndirii româneşti la înţelegerea, dezvoltarea şi aprofundarea sensului profund umanist al marilor valori ce reprezintă de fapt adevărate jaloane ale evoluţiei civilizaţiei contemporane.

Cu deosebită pregnanţă apare ideea respectului valorilor morale în gîndirea preşedintelui Nicolae Ceauşescu. Aşa cum arată şeful statului român, „făurirea unei noi ordini economice presupune şi o nouă ordine politică, noi norme de justiţie internaţională, care să statornicească principii superioare, cun sînt respectul dreptului naţiunilor, al popoarelor, al oamenilor de a fi stăpâni pe destinele lor, de a-şi organiza viaţa corespunzător propriilor năzuinţe. Un asemenea concept de drept internaţional va putea deschide calea unei conlucrări frunctuoase între toate popoarele, în toate domeniile de activitate. Se poate spune că de-abia odată cu cucerirea deplină a independenţei de către toate popoarele, cu făurirea unei lumi mai drepte şi mai bune, cînd oamenii vor deveni cu adevărat liberi, vor putea să-şi făurească viaţa în deplină cunoştinţă de cauză. Aceasta va fi o eră nouă, superioară, o adevărată justiţie socială.” (Nicolae Ceauşescu, „România pe drumul construirii societăţii socialiste multilateral dezvoltate”, vol. 11, Editura Politică, Bucureşti, 1975, p. 739)

Citeste si articolele:

Sigla A7
Dacă ţi-a plăcut articolul, ai ceva de completat sau ai ceva de reproşat (civilizat) la acest text, scrie un comentariu, ori pune un link pe site-ul (blogul) tău, în cazul în care vrei ca şi alţii să citească textul sau (obligatoriu) dacă ai copiat articolul parţial sau integral. După ce ai scris comentariul, acesta trebuie aprobat de administratorul site-ului, apoi va fi publicat.

Adauga un comentariu